Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija
Rūšiuoti pagal
 • Kartografinių ženklų ir izolinijų metodų panaudojimas Lietuvos atlaso žemėlapiuose

  Kartografinių metodų panaudojimas Lietuvos atlaso žemėlapiuose. Užduotys: Išnagrinėti ir aprašyti ženklų metodo panaudojimą skirtinguose ekonominiuose- socialiniuose, fiziniuose atlaso žemėlapiuose. Apibūdinti ženklų formą ir turinį, elementarius ir sudėtingus ženklus, parašyti kokiems objektams ir reiškiniams pavaizduoti skirti ženklai ar jų grupės. Apibūdinti izolinijų panaudojimo metodo įvairius variantus skirtinguose atlaso žemėlapiuose. Ženklų metodas. Žemėlapių aprašymas. Izolinijų metodas. Apibūdinti kokybinio fono metodo panaudojimą, variantus skirtinguose žemėlapiuose. Apibūdinti taškų metodo panaudojimą įvairiuose atlaso žemėlapiuose. Apibūdinti arealų metodo panaudojimą įvairiuose atlaso žemėlapiuose. Fono metodas. Taškų metodas. Arealų metodas. 1. Apibūdinti lokalizuotų diagramų metodų panaudojimą atlaso žemėlapiuose. Apibūdinti judėjimo ženklų metodo panaudojimą atlaso žemėlapiuose. Aprašyti atlaso turinį, struktūrą, matematinį pagrindą, pagalbinius ir papildomus elementus. Lokalizuotų diagramų metodas. Judėjimo ženklų metodas. Geografinis atlasas.
  Geografija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-05-21
 • Kelionė aplink pasaulį visomis transporto priemonėmis

  Geografijos rašinys. Mano kelionė aplink pasaulį visomis transporto priemonėmis.
  Geografija, rašinys(1 puslapis)
  2007-05-04
 • Kinija — globalus fenomenas

  Įvadas. Kinijos demografinė politika. Globali tarša. Kinijos ekonomika. Išvados.
  Geografija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-07-30
 • Klimato atšilimas. Pasaulio pabaiga?

  Klimato atšilimas tiesiogiai lemia ledynų tirpimą ir vandens lygio kilimą. Jau kelis dešimtmečius žinoma, kad Žemė šyla. Atšilimo rezultatas bus atšalimas.
  Geografija, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-25
 • Kraštotvarka

  Įvadas. Kelmės rajono savivaldybės bendra charakteristika. Problemų pagrindimas (analitinė dalis). Kelmės rajono savivaldybės aplinkos būklės apžvalga. Veiksmų plano sudarymas (koncepcinė dalis). Tikslai problemoms spręsti. Veiksmų planas. Strategijos įgyvendinimo prielaidos. Teisiniai ir instituciniai pagrindai. Teritorinis planavimas ir ūkio sektoriai. Moksliniai tyrimai ir monitoringas. Informacija, švietimas ir kadrų rengimas.
  Geografija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-02-13
 • Kraštotvarka (2)

  Įvadas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Varėnos rajono plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai. Individualios sodybos kraštovaizdis. Išvados.
  Geografija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-10
 • Kraštotvarka (3)

  Kraštotvarka. Kraštotvarkos tikslai. Planavimo sistemos. Strategija. Tikslinė kraštotvarkos struktūra. Kraštotvarkos vadyba. Organizavimas. Kraštotvarkos valdymas. Juridiniai dokumentai, reglamentuojantys kraštotvarką. Kraštotvarkos paradigma. Kraštotvarkos kriterijų raida. Kraštotvarkos įvadas. Subalansuoto vystymo ideologijos esmė. Šalies raidos tikslai ir scenarijai. Šalies raidos bendrosios vizijos formavimas. Kraštovaizdis. Lietuvos kraštovaizdžio formavimosi istorija. Miškų vaidmuo gamtinio karkaso formavimuisi. Planavimo apžvalga. Rekreacinio kraštovaizdžio planavimas. Saugomų teritorijų planavimas. Žemėtvarka. Miestotvarka. Ateities miestų vizijos. Vandentvarka. Regioninė politika. Šalių, Europos, pasaulio vystymosi scenarijai. Kraštovaizdžio architektūra. Įvadas. Subalansuoto vystymo ideologijos esmė. Šalies raidos tikslai ir scenarijai. Šalies raidos bendrosios vizijos formavimas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Lietuvos kompleksinė gamtosaugos schema. Lietuvos regionų kompleksiniai gamtosaugos projektai. Padėties analizės etapai. Strategijos formavimo etapai Aplinkos kokybės apsaugoje. Siūlymai vandenų apsaugai. Siūlymai oro apsaugai. Siūlymai dirvožemio kokybės apsaugai. Siūlymai atliekų tvarkymui. Siūlymai apsaugai nuo fizinės taršos. Gamtos išteklių ir kraštovaizdžio apsaugoje siūlymai žemėnaudos struktūros formavimui. Siūlymai biotos išteklių apsaugai. Siūlymai rekreacinės aplinkos apsaugai. Siūlymai litosferos apsaugai. Siūlymai vandens išteklių apsaugai. Organizacinės struktūros tobulinimas. Aplinkosauginio teritorinio planavimo sistemos kūrimas. Ekonominės priemonės. Aplinkos monitoringas ir moksliniai tyrimai. Duomenų ir informacijos valdymas. Visuomenės informavimas ir švietimas.
  Geografija, špera(13 puslapių)
  2006-03-20
 • Kraštotvarka (4)

  Kraštotvarkos organizavimas Lietuvoje. Kraštotvarkos sprendimų technologija. Projektavimo stilius. Projektų realizavimo problema. Bendroji kraštotvarkos projekto sudėtis. Grafinė ir tekstinė projekto dalys. Tipinė grafinės dalies sudėtis. Taikomųjų teritorijos tyrimų poreikis. Reikalavimai projekto pagrindimui. Mokslo ir planavimo santykių tendencijos. Senovės kraštotvarka. Viduramžių kraštotvarka. Ankstyvųjų naujųjų amžių kraštotvarka. Šiuolaikinio amžiaus kraštotvarka. Senoji Lietuvos kraštotvarka. Tarpukario Lietuvos kraštotvarka. Sovietmečio Lietuvos kraštotvarka. Dabartinės Lietuvos kraštotvarka. Kraštotvarkos ateities problemos. Planavimo tipai ir lygmenys. Kraštotvarkos vadyba. Vėlyvųjų naujųjų amžių kraštotvarka. Ideologinė (paradigmos) problema. Subalansuoto vystymo samprata. Kraštotvarkos metodologiniai principai.
  Geografija, špera(6 puslapiai)
  2006-04-25
 • Kvartero periodas

  Kvarteras. Kvartero periodo geologinė istorija ir paleogeografija. Geochronologija ir stratigrafija. Apledėjimai. Lietuvos kvartero nuogulos. Floros ir faunos raida. Reziumė.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-12
 • Lietuviai užsienyje

  Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuviai. Kanados lietuviai. Vokietijos lietuviai. Švedijos lietuviai. Lenkijos lietuviai. Papildoma informacija.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Lietuvos geografija

  Lietuvos vardo kilmė, teritorija, dydis, sienų kaita. Lietuvos geopolitinė padėtis ir jos kaita. Lietuvos teritorinis, administracinis suskirstymas, jo kaita, ir ateitis po 2 Pasaulinio karo ir tarpukario Lietuvoje. Lietuvos gelmių sandaros bruožai. Naudingosios iškasenos rodančios perspektyvas. Lietuvos reljefas jo kilmė, raida. Lietuvos klimato ypatybės, lemiami reiškiniai svarbiausi elementų pasiskirstymai. Atmosferos tarša ir įtaka atmosferai. Baltijos jūra ir Kuršių marios. Požeminiai vandenys, paplitimas, panaudojimas, apsauga. Lietuvos upės ir Nemuno geografinis apibūdinimas. Bendra vidaus vandenų apsauga. Dirvožemis, paplitimas, erozija, apsauga. Lietuvos augalija. Didžiausi miškai, girios. Miškingumas jo tendencijos. Saugomos teritorijos. Savo vietovės saugomos teritorijos. Lietuvos gamtos ištekliai, ekonomija. Gyventojų tautinė sudėtis. Tautinių mažumų geografija. Lietuviai užsienyje. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita. Natūralusis ir migracinis prieaugis. Demografinė politika. Vilnius sostinė. Geografinis apibūdinimas. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apibūdinimai. Lietuvos ūkio struktūra, raida, plėtros kryptys. Svarbiausi rodikliai, apibūdinantys ekonominį lygį. Perspektyvios ūkio šakos. Kuro ir energijos pramonė. Mašinų ir metalo apdorojimo pramonė. Kasybos pramonės geografija. Chemijos pramonė. Maisto pramonė. Lengvoji pramonė. Miško pramonė. Statybinių medžiagų pramonė. Paslaugų sfera,struktūra ir vieta Lietuvos ūkyje. Transporto geografija. Ryšių ir informatikos plėtra Lietuvoje. Žemės ūkis. Ryšiai su užsieniu.
  Geografija, špera(14 puslapių)
  2006-06-19
 • Lietuvos geografijos rekordai

  Teritorija. Šiauriausia Lietuvos vieta. Tolimiausios teritorinių vandenų koordinatės. Ilgiausia valstybės siena. Trumpiausia valstybės siena. Trumpiausia sausumos valstybės siena. Didžiausias teritorijos ilgis. Europos centras. Didžiausias laiko skirtumas. Didžiausias laiko neatitikimas. Didžiausią teritoriją. Mažiausia Lietuvos teritorija. Brangiausia valstybės teritorija. Reljefas. Aukščiausios vietovės. Aukščiausios aukštumos. Aukščiausia slenkančioji kopa. Aukščiausia apželdinta kopa. Didžiausias piliakalnis. Aukščiausias piliakalnis. Stačiausi piliakalnio šlaitai. Žemiausia vieta. Giliausias duburys. Giliausia žinoma karstinė įgriuva. Giliausia atvira karstinė įgriuva. Giliausią atvirą šachtinę karstinę įgriuvą. Toliausiai žemės paviršiaus kristalinis pamatas. Didžiausias riedulys. Stambiausi rieduliai. Didžiausias upių akmuo. Vandenys. Aukščiausios bangos. Aukščiausias jūros lygis. Didžiausias vandens telkinys. Ilgiausios upės. Didžiausias dirbtinis vandens telkinys. Didžiausias ežeras. Didžiausi ežerai. Didžiausias nepatvenktas ežeras. Didžiausias ežeras ežere. Didžiausias požeminis ežeras. Vandeningiausias ežeras. Seniausias dirbtinis ežeras. Giliausias ežeras. Ilgiausias ežeras. Ilgiausias ežero krantas. Aukščiausiai virš jūros lygio. Didžiausias natūralus ežero vandens lygio svyravimas per metus. Didžiausia sala. Didžiausia sala dirbtiniame vandens telkinyje. Daugiausia salų. Daugiausia salų dirbtiniame vandens telkinyje. Didžiausias šaltinis. Didžiausios pelkės. Gyvenvietės. Seniausia gyvenvietė. Seniausi vietovardžiai. Naujausi miestai ir miesto tipo gyvenvietės. Seniausia sostinė. Didžiausias senamiestis. Didžiausi miestai.
  Geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-28
 • Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo

  Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo. Natūralaus judėjimo tendencijos. Gyventojų skaičius (1913-1997). Gyventojų migracija atkūrus nepriklausomybę. Gyventojų tankumas.
  Geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-22
 • Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita XX –XXI amžiuje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Bendri Lietuvos demografiniai rodikliai. Lietuvos gyventojų skaičiaus teritorinis kitimas. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita. Gyventojų skaičiaus kaita iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Gyventojų skaičiaus kaita po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Gyventojų skaičiaus kitimo pasekmės ir prognozės. Išvados.
  Geografija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-01-22
 • Lietuvos jaunimo emigracija

  Bendrai apie emigraciją... Šiuolaikinės migracijos bruožai. Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Emigracija kaip kultūrinis reiškinys. Patriotizmas. Išvykusiųjų svetur problemos. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Duomenų analizė.
  Geografija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-21
 • Lietuvos poreikiams gaminami ortofotografiniai žemėlapiai

  Įvadas. Techniniai ir organizaciniai ortofotografinių žemėlapių gamybos aspektai. Tyrimo objektų fizinė geografinė charakteristika. Trumpas ortofotografinių žemėlapių gamybos technologijos aprašymas. Ortofotografinių žemėlapių Lietuvos teritorijoje gamybos apžvalga. Ortofotografinių žemėlapių panaudojimas. Tyrimų objektų fizinė geografinė charakteristika. Lauko matavimo ir duomenų apdorojimo metodika. Reikalavimai planiniam geodeziniam pagrindui. Reikalavimai lauko matavimų tikslumui ir prietaisų parinkimas. Geodeziniai lauko matavimai. Ortofotografinių žemėlapių Tikslumo tyrimo metodika. Taškų skaitmeninimas ir vektorizavimas ortofotografinių žemėlapių analoginėje bei skaitmeninėje formose. Vektorizavimo tikslumo įvertinimas. Ortofotografinių žemėlapių tikslumo analizė. Vektorizavimo ir skaitmeninimo ortofotografiniuose žemėlapiuose tikslumo analizė. Sisteminių klaidų kaupimosi ir jų dinamikos tyrimas. Ortofotografinių žemėlapių tikslumo tyrimo darbų ekonominis pagrindimas ir sąmatos sudarymas. Darbų sauga. Darbų saugos instrukcija atliekant kameralinius darbus. Gamybinės patalpos apšvietimo skaičiavimas. Išvados.
  Geografija, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2005-10-29
 • Lietuvos Raudonosios knygos nykstantys ir išnykę augalai bei gyvūnai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos raudonoji knyga. Stumbras. Jūrinė nėgė. Kilnusis erelis. Nendrinis lendrūnas. Juosvasis minkštūnis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (17).
  Geografija, pristatymas(23 skaidrės)
  2012-03-30
 • Lietuvos teritorijos kartografavimo raida

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Klaudijas Ptolemėjas. Nikolajus Kuzietis. Bernardas Vapovskis. Olausas Magnus. Gerardas Merkatorius. Abrahamas Ortelijus. Kasparas Henenbergeris. Motiejus Strubičius. Vaclovas Grodeckis. Georgijus Braunas. Mikalojus Kristupas Radvila. Frydrichas Getkantas (Gedkantas). Juozas Narūnavičius. Joachimas Lelevelis. Povilas Matulionis. Antanas Krikščiūnas. Antanas Vireliūnas. Peliksas Šinkūnas. Vaclovas Chomskis. Išvados.
  Geografija, pristatymas(31 skaidrė)
  2008-02-27
 • Lithuania (15)

  Vilnius - capital of Lithuania. Location. Area. Borders. Relief. Climate. Soils. Island waters. Woodlands. Population. Migration. Language. State. Seimas (parliament). President. Government. National holiday. The flag. The state emblem. History. A list of words.
  Geografija, referatas(20 puslapių)
  2006-05-05
 • Lotynų Amerikos Kultūra

  PowerPoint pristatymas. Lotynų Amerikos kultūra. Kalba. Gyventojų grupės. Religija. Kinas. Muzika ir šokiai. Sportas. Šventės. Lotynų Amerikos virtuvė. Igvasu kriokliai, Argentina. Maču Pikču, Peru. Darbas iliustruotas nuotraukomis (13).
  Geografija, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-05-25
Puslapyje rodyti po