Šperos.lt > Geografija > Geografijos pristatymai
Geografijos pristatymai

(54 darbai)

Alkis ir badasPowerPoint pristatymas. Bado juosta. Badaujančių skaičius. Skurdas yra pagrindinė alkio problema. Badaujantys žmonės priversti maisto ieškotis net konteineriuose. Badaujantys žmonės gyvena. Turtingų šalių parama. Faktai. Besivystančiose šalyse. Kasmet miršta. AIDS. Mirtis nuo AIDS. Išsilavinimo trūkumas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7). Skaityti daugiau
Aménagement de VilniusPowerPoint pristatymas. Darbas prancūzų kalba. Vilniaus planavimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis (11). Généralités de la Lituanie. Les étapes du développement. Les étapes du développement à Vilnius. Le développement durable. Le fondation de Vilnius. L´Expansion pendant l'age moyen. Vilnius et UNESCO. Developpement á XIX – XX s. La croissance intensive. L’avenir de Vilnius. Projets. Le developement de la rivière droite de la fleuve de Neris. Le parc d’amusement de Vilnius. Le triangle de la culture. La vallée de lever du soleil. Tramway. La conception du développement perspective en Vilnius. Skaityti daugiau
Arealų tipologija ir ribosPowerPoint pristatymas. Arealas. Arealų tipai. Socialiniai arealai. Žmonių pasiskirstymas. Žmonių sudėtis. Žmonių rasės. Kitų rasių atsiradimas. Religijos. Kultūros. Urbanizacija. Skaityti daugiau
Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniaiPowerPoint pristatymas. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai (automobilių transportas, pramonės įmonės, energetikos objektai). Atmosferos tarša. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Taršos į aplinkos orą iš mobilių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra 2007 m. (t/metus). Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra 2007 m. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Teršalų šalinimo iš oro metodų paskirstymas Lietuvos ūkyje. Teršalų šalinimas nuo išsiskyrusio teršalų kiekio Lietuvos miestų įmonėse. Teršalų šalinimas Lietuvos ūkio šakose. Energetikos objektai. Ignalinos atominė elektrinė. Oro užterštumo lygio indeksas. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos šaltiniaiPowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės šiluma. Vėjo energija. Žemės gelmių šiluma. Potvynių ir atoslūgių energija. Neatsinaujinantys energijos šaltiniai. Akmens anglys. Nafta. Dujos. Skaityti daugiau
Aukštapelkės ir žemapelkėsPowerPoint pristatymas. Pelkėjimas. Aukštapelkės. Aktyvios aukštapelkės. Degradavusios aukštapelkės. Tarpinė pelkė. Taip atrodo aukštapelkės. Žemapelkės. Skurdžiose žemapelkėse. Taip atrodo žemapelkės. Kiaulyčios žemapelkės. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Australų šeimaPowerPoint pristatymas. Bendrai apie Australiją. Šeima ir santuoka. Tėvų ir vaikų santykiai. Vaikų ugdymas. Fizinis australų pasirengimas. Papročiai, šventės. Australai- keliauninkai. Skaityti daugiau
BadasPowerPoint pristatymas. Badas pasaulyje. Bado statistika. Bado priežastys. Kaip galima išspręsti bado problemas? "Žalioji revoliucija". Skaityti daugiau
Bado geografijaPowerPoint pristatymas. Bado statistika. Badas. Bado pasekmės. Daugiausiai badaujančios šalys. Badas bei neprievalgis. Bado priežastys. Karo priežastys. Bado priežastys. Pacientų skaičius vienam gydytojui. Laikraščių skaičius 1000 gyventojų. Neraštingų žmonių dalis. Bado problemos sprendiniai. Bado juosta. Maisto produktų gamintojos. Žemes ūkio gamyba. Maisto produktai. Labdaros fondai. Skaityti daugiau
Baltijos jūros ekologinės problemosPowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Palaidotos cheminės medžiagos. Sprendimo būdai. Nafta Baltijos jūroje. B8tingės terminalas. Sprendimo būdai. Nuotekų tarša. Sprendimas. Įvairios pramonės tarša. Problemos. Sprendimo būdai. Dumblių poveikis. Baltija dūsta. Sprendimo būdai. Ruoniai nyksta. Sprendimo būdai. Žvejybos problemos. Sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Baltijos šalių gamtaPowerPoint pristatymas. Klimatas. Baltijos šalių gamta. Gyvūnija. Paviršius. Krantų Įvairovė. Vidaus vandenys. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Tarša. Skaityti daugiau
Bulgarija (2)PowerPoint pristatymas. Istorinė praeitis. Gamta. Bulgarijos fizinis žemėlapis. Klimatas. Dirvožemiai. Gyventojai. Bulgarų tautiniai drabužiai. Naujųjų metų šventė. Ūkis. Skaityti daugiau
Climate change impact on Australian economyPowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba apie klimato pokyčių įtaką Australijos ekonomikai. Economy. Climate change definition. Climate history. Temperature trends. Rainfall trends. Key risk areas. Vulnerable sectors. Agriculture. Agriculture: wheat production. Human health. World distribution of Dengue. Electricity demand. Conclusions. Skaityti daugiau
Demografinis sprogimas ir jį lemiantys veiksniaiPowerPoint pristatymas. Demografijos mokslas. Prognozuotos ekologinės krizės. XX amžiuje vyko demografinis sprogimas. Gyventojų skaičius didėja vis lėčiau. Didžiausias gimstamumas. Mažinimo būdai. Gyventojų senėjimo poveikis. Šiuo metu gimstamumo rodikliai. Skaityti daugiau
Didieji geografiniai atradimai (5)PowerPoint pristatymas. Didžiųjų geografinių atradimų priežastys. Portugalai atranda jūrų kelią į Indiją. Afrika. Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. Pirmoji kelionė apink pasaulį. Pasaulio pasidalijimas. Senosios Amerikos civilizacijos. Geografinių atradimų reikšmė. Skaityti daugiau
DykumosPowerPoint pristatymas. Kas yra dykuma? Sacharos dykuma. Sacharos dykuma gali vėl sužaliuoti. Gobio dykuma. Gyvybė dykumoje. Skaityti daugiau
ENSO poveikis Europai paskutiniais amžiaisPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšius tarp ENSO ir Europos klimato sąlygų per paskutinius 500 metų. Duomenys ir metodika. Klimato laukų atstatymas Europoje. Kiti klimato indeksai. Rezultatai: ekstremalūs metai. Stiprūs El Nino atvejai. El Nino ir La Nina pasikartojimas. 51-metų judanti koreliacija. Klasterinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Geležinkelių transportas pasaulyje ir LietuvojePowerPoint pristatymas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių transportas pasaulyje. Garvežiai. Greitieji traukiniai. Tramvajus. Metropolitenas. Metro istorija. Geležinkelių transportas Lietuvoje. Istorija. Lietuvos geležinkelių maršrutai. Siaurukas. Istorija. Dabartis. Lietuvos geležinkelių muziejus. Skaityti daugiau
Gyventojų pasiskirstymas žemėjePowerPoint pristatymas. Gyventojų tankumas. Kaip žemėlapiuose vaizduojamas žmonių pasiskirstymas žemėje? Nuo ko priklauso gyventojų pasiskirstymas? Gyventojų tankumas. Tankiausias miestas. Rečiausios gyvenamos vietos. Tankiausios ir rečiausios gyvenamos valstybės. Nuo ko priklauso gyventojų skaičiaus kaita? O štai gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (apytiksliai viso pasaulio). Skaityti daugiau
Globalinis atšilimas (2)PowerPoint pristatymas. Didžiausia grėsmė. Planas. Byla tikrai uždaryta. Istorijos atradimas. CO2: svarbiausi šiltnamio efektą sukeliantys teršalai. Temperatūros matavimai. Ką daro šie teršalai ?- pasaulio karščiavimas. Klimatas yra tai, ko mes tikimės, oras- ką mes gauname. Rūkymo ginklai. Kodėl pavojingiausia Aliaskai? Klimato poveikis atšilimui Aliaskoje. Galimas gyvūnų užsikrėtimas. Baltosios meškos pavojuje. Ateityje. Darbas iliustruotas paveiksliukais (20). Skaityti daugiau