Šperos.lt > Geografija > Geografijos namų darbai
Geografijos namų darbai

(21 darbai)

Alternatyviosios energijos naudojimas LietuvojeĮvadas. Vėjo energija. Vandens energija. Saulės energija. Biomasė. Geoterminė energija. Biodujos. Išvados. Skaityti daugiau
Arabų kartografijaPranešimas apie Arabų kartografija. Pasiekimai kartografijoje. Kokie buvo kartografai? Skaityti daugiau
Baltijos jūra (4)Jūrų reikšmė žmonijai. Baltija pasakoja. Baltijos krantų dinamika Lietuvoje. Smiltelės kelionė. Skaityti daugiau
Belgijos saugomųosteritorijosBelgijos saugomų teritorijų sistemų analizė. Belgijos Karalystė. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Kategorijos ir jų ryšys su IUCN klasifikacija, saugomų teritorijų skaičiaus ir ploto struktūra pagal kategorijas. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų sistemos ryšys su šalies gamtinėmis, socioekonominėmis ir politinėmis sąlygomis (ypatybėmis), problemos ir aktualijos. Skaityti daugiau
Didieji geografiniai atradimai (7)1 - 25 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D. Kaip istorikai vadina įvykius, atsispindinčius šaltiniuose A, B, C, D? Nurodykite tris svarbiausias šių kelionių priežastis? Nurodykite šaltinių B, C, D chronologinę seką. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis B? 6 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis C? 4 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis D? 3 Atsakymą paaiškinkite. Koks buvo šaltinyje B minimos kelionės tikslas? Kokius atradimus ( nepaminėtus 7 klausimo atsakyme ) padarė keliautojai, aprašyti šaltinyje B? Nurodykite tris. Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje B aprašyta kelionė. Koks buvo šaltinyje B aprašytos ekspedicijos vado likimas? Koks keliautojas tame pačiame amžiuje pakartojo šaltinyje B aprašytą kelionę? Kokios reikšmės mokslui turėjo šaltinyje C aprašyta kelionė? Kokių Europai nežinomų augalų galėjo pargabenti šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Kieno vardu buvo pavadintas atrastas Naujasis Pasaulis? Koks svarbiausias tikslas buvo pasiektas šaltinyje D aprašytoje kelionėje? Kokio keliautojo ekspedicija ( neminima šaltiniuose B, C, D, bet pažymėta žemėlapyje ) turėjo įtakos D šaltinyje atsispindinčiai kelionei? Kokios valstybės vykdė šaltiniuose A, B, C, D aprašytas keliones? Portugalija ir Ispanija. Atsakymą paaiškinkite. Nurodykite dar keturias ( nepaminėtas kituose atsakymuose ) šaltiniuose A, B, C, D aprašytų kelionių pasekmes. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 1-asis sutartinis ženklas. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 2-asis sutartinis ženklas. Šaltinyje A nubrėžkite Tordesiljo ir Saragosos sutartimis nustatytas ribas. Kokios valstybės šias sutartis pasirašė? Remdamiesi žiniomis paaiškinkite sąvoką "konkistadorai". Kokios senosios Amerikos civilizacijos europiečių buvo sunaikintos? Kokios dar trys Europos valstybės XVII – XVIII a. aktyviai įsijungė į kolonijų grobimą? Skaityti daugiau
Gamtos ištekliai ir aplinkaĮvadas. Varis. Atsargos. Naudojimas. Švinas. Naudojimas. Atsargos. Auksas. Naudojimas. Gavyba, atsargos. Klintis. Naudojimas. Atsargos. Gipsas. Naudojimas. Atsargos. Deimantas. Atsargos. Nafta. Atsargos. Naudojimas. Grėsmė ištekliams. Išvados. Skaityti daugiau
GeografijaGeografijos namų darbai. Upės vagos forma ir tekėjimo greitis. Tekėjimo tipai. Greičio įtaka turbulentiškumui. Vagos forma. Vagos dugno ir krantų šiurkštumas. Vagos nuolydis. Nešmenų plukdymas. Skendintieji, arba suspenduotieji, nešmenys. Ištirpusieji nešmenys. Velkamieji nešmenys. Plukdymo nešamoji geba. Erozija (ardymas). Brūžinimas (korazija). Zulinimas (atricija). Hidraulinis ardymas. Tirpimas (korozija). Nešmenų nusėdimas. Skaityti daugiau
Geografinių informacijos sistemų diegimasGeografinių informacijos sistemų (GIS) atsiradimas, vystymasis ir paskirtis. Geografinių informacinių sistemų (GIS) diegimas užsienyje. Naudojimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Geographic location systemsDarbas anglų kalba. Land Subdivision. Digital Mapping Data. Coordinate Systems. Universal Transverse Mercator. State Plane. Ground control surveys. Basic Surveying. Angles. Distances. Levels. Photo control points. Skaityti daugiau
Indijos subkontinentasIndijos subkontinentas. Pirmasis padalijimas. Šiaurinės sienos: Tibetas, Kašmyras, Himalajų valstybės. Antrasis padalijimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kinija — globalus fenomenasĮvadas. Kinijos demografinė politika. Globali tarša. Kinijos ekonomika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos geografijos rekordaiTeritorija. Šiauriausia Lietuvos vieta. Tolimiausios teritorinių vandenų koordinatės. Ilgiausia valstybės siena. Trumpiausia valstybės siena. Trumpiausia sausumos valstybės siena. Didžiausias teritorijos ilgis. Europos centras. Didžiausias laiko skirtumas. Didžiausias laiko neatitikimas. Didžiausią teritoriją. Mažiausia Lietuvos teritorija. Brangiausia valstybės teritorija. Reljefas. Aukščiausios vietovės. Aukščiausios aukštumos. Aukščiausia slenkančioji kopa. Aukščiausia apželdinta kopa. Didžiausias piliakalnis. Aukščiausias piliakalnis. Stačiausi piliakalnio šlaitai. Žemiausia vieta. Giliausias duburys. Giliausia žinoma karstinė įgriuva. Giliausia atvira karstinė įgriuva. Giliausią atvirą šachtinę karstinę įgriuvą. Toliausiai žemės paviršiaus kristalinis pamatas. Didžiausias riedulys. Stambiausi rieduliai. Didžiausias upių akmuo. Vandenys. Aukščiausios bangos. Aukščiausias jūros lygis. Didžiausias vandens telkinys. Ilgiausios upės. Didžiausias dirbtinis vandens telkinys. Didžiausias ežeras. Didžiausi ežerai. Didžiausias nepatvenktas ežeras. Didžiausias ežeras ežere. Didžiausias požeminis ežeras. Vandeningiausias ežeras. Seniausias dirbtinis ežeras. Giliausias ežeras. Ilgiausias ežeras. Ilgiausias ežero krantas. Aukščiausiai virš jūros lygio. Didžiausias natūralus ežero vandens lygio svyravimas per metus. Didžiausia sala. Didžiausia sala dirbtiniame vandens telkinyje. Daugiausia salų. Daugiausia salų dirbtiniame vandens telkinyje. Didžiausias šaltinis. Didžiausios pelkės. Gyvenvietės. Seniausia gyvenvietė. Seniausi vietovardžiai. Naujausi miestai ir miesto tipo gyvenvietės. Seniausia sostinė. Didžiausias senamiestis. Didžiausi miestai. Skaityti daugiau
Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karoLietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo. Natūralaus judėjimo tendencijos. Gyventojų skaičius (1913-1997). Gyventojų migracija atkūrus nepriklausomybę. Gyventojų tankumas. Skaityti daugiau
Lietuvos jaunimo emigracijaBendrai apie emigraciją... Šiuolaikinės migracijos bruožai. Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Emigracija kaip kultūrinis reiškinys. Patriotizmas. Išvykusiųjų svetur problemos. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Duomenų analizė. Skaityti daugiau
Migracijos tendencijų palyginimasMigracija. Pasaulinė migracija ir jos tendencijos. Lietuva. Emigracija. Imigracija. Prieglobsčio prašantys užsienio gyventojai. Migracijos saldo. Kanada. Kenija. Indija. Čilė. Išvados. Emigracija. Imigracija. Pabėgėliai. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Naujosios Zelandijos saugomos teritorijosĮvadas. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų geografinio pasiskirstymo dėsningumai. Sausumos saugomos teritorijos. Įdomiausios saugomos teritorijos. Tongariro Nacionalinis Parkas. Westlando Nacionalinis Parkas. Išvados. Skaityti daugiau
Topografinio žemėlapio M 1:10 000 skaidymas į lapus pagal LKS-94 koordinačių sistemąSavarankiškas darbas Nr.2. Įvadas. Darbo tikslas. Topografinio žemėlapio skaidymo lapais pagal LKS-94 koordinačių sitemą darbo eiga. LKS-94 kordinačių sistemos atiradimas bei vystimosi istorija. Lietuvos (LKS-94) koordinačių sistema. Nomenklatūra. Skaityti daugiau
Turizmo plėtros ekologinės problemosĮvadas. Turizmo įtaka šiuolaikinei visuomenei. Turizmas tausojantis aplinką. Turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Gamtinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Ekologinis turizmas. Ekologinės turistinės veiklos organizavimas. Ekologinio turizmo rūšys. Tarptautinės gamtosaugos organizacijos. Ekologinės kultūros ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vengrijos saugomos teritorijosVengrijos saugomų teritorijų sistemos analizė. Nagrinėjami klausimai: saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema (išskiriamos saugomų teritorijų kategorijos), jos ryšys su IUCN klasifikacija, saugomų teritorijų skaičiaus ir ploto struktūra pagal kategorijas. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų sistemos ryšys su šalies gamtinėmis, socioekonominėmis ir politinėmis sąlygomis (ypatybėmis), problemos ir aktualijos. Skaityti daugiau
Žemė — žmonių planetaSaulės sistema. Planetos. Žemė – planeta kurioje mes gyvename. Žemės sandara. Žemė magnetas. Žemės magnetinio lauko kilmė. Globalinė tektonika. Litosferos plokštės. Žemynai dreifuoja. Žemės drebėjimas. Seisminės bangos ir jų matavimas. Cunamiai – milžiniškos jūrų bangos. Vulkanai. Gravitacija ir Žemės pavidalas. Žemės sukimasis, jos pavidalas ir jūros lygis. Žemės panorama: Europa. Žemė iš visatos. Žemės panorama: Ramusis vandenynas. Atmosfera. Orai. Debesys. Orų prognozės. Klimatas. Grėsmė gamtos ištekliams. Oro teršimas. Skaityti daugiau