Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija
Rūšiuoti pagal
 • Rasės ir gyventojai

  Literatūros apžvalga. Rasė. Kaip, kada ir kur kilo žmonių rasės. Rasinis gyventojų susiskirstymas. Kas yra tauta? Tautos kultūros ir buities ypatumai ir etninė savimonė. Kas yra kultūra? Religijos ir jų paplitimas. Gyventojų išsimokslinimas. Gyvenviečių geografija. Gyvenviečių tipai ir formos. Bendroji pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimo apžvalga ir jo tempai. Gyventojų prieaugis. Pasaulio gyventojų tankumas. Darbo rezultatai. Pagrindinės rasės ir jų gyventojų skaičius. Kultūros "pliusai" ir "minusai".
  Geografija, referatas(45 puslapiai)
  2006-11-05
 • Rekreacinė geografija

  Rekreacinės geografijos samprata. Rekreacinė geografija. Rekreacinės geografijos objektas. Rekreacinės geografijos objektas dalijamas. Keliautojų tipai. Kelionės motyvacija. Svarbiausios šių kelionės rūšių savybės pateikiamos lentelėje. Rekreaciniai srautai, jų struktūra ir dinamika. Turistų srautai. Turizmo regionai. Lietuvos turistų pamėgti turizmo regionai. Pagrindinė turistinė informacija apie šalį.
  Geografija, špera(10 puslapių)
  2007-11-08
 • Sedimentologija

  Sedimentologijos mokslo raida ir mokslo istorija. Sedimentologija kitų mokslų tarpe. Nuosėdinės medžiagos genetiniai komponentai. Nuosėdų ir nuogulų mineralinė ir cheminė sudėtis. Medžiagos komponentų transformacija. Nuosėdinės medžiagos grūdelių forma ir jų charakteristika. Nuosėdų sedimentacijos procesai. Srovės poveikis į dugną (kietą paviršių). Grūdelio judėjimas priedugnio sluoksnyje. Vertikalus grūdelių judėjimas. Banginis judėjimas. Nuosėdinės medžiagos pernašos tipai. Gravitacinis transporto tipas. Eolinis transporto tipas. Fliuvialinis transporto tipas. Akvalinis transportas. Ledynų transportas. Biotransportas. Technogeninis transportas. Nuosėdinės medžiagos diferenciacija. Akumuliacija. Nuosėdų susidarymo sąlygos pagal 5 aspektus. Ciklinė sedimentacija. Tekstūros. Biogeninės tekstūros. Poringumas. Jūros pakrančių sedimentinė aplinka. Kontinentų ir vandenynų sandūros zona (seklioji jūra ir pakrantės aplinka). Hemipelaginė aplinka. Pelaginė aplinka. Ledynų aplinka. Dykumų aplinka. Ežerų aplinka. Pelkių aplinka. Upių aplinka Deltų aplinka. Estuarijų aplinka. Nuosėdinės uolienos. Nuosėdiniai baseinai. Okeaniniai baseinai. Sedimentogenezės tipai. Sedimentacijos procesų evoliucija.
  Geografija, konspektas(13 puslapių)
  2005-12-16
 • Skridimo – fotografavimo žemėlapio projektavimas ir sudėtingų objektų uždaviniai erdviniuose brėžiniuose

  "Atsakymai į klausimus ieškai ir randu". Įvadas. Projektiniai skaičiavimai. Aerofotografavimo darbų organizavimas. Aerofotografavimo techninės priemonės. Aerofotoaparatai. Aerofotografavimo ir aerofotonuotraukų rūšys. Aerofotografavimo objektas ir maršrutai. Aerofotonuotraukos kokybės įvertinimo kriterijai. Sudėtingo objekto uždavinys erdviniame brėžinyje su paaiškinimais. Išvados.
  Geografija, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-03-29
 • Skurdo matavimo būdai Lietuvoje ir pasaulyje

  Įvadas. Skurdo teorinė analizė. Skurdo sąvoka ir koncepcijos. Skurdo priežastys. Skurdo rizikos grupės. Skurdo lygio matavimas. Matavimo metodai. Gyvenimo lygio analizė. Skurdo ribos. Skurdo matavimo rodikliai. Skurdo matavimo problemos. Skurdo būklė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Skurdo būklė Lietuvoje. Namų ūkių disponuojamų pajamų diferenciacija 2006 metais. Gyvenimo lygio ir santykinio skurdo rodikliai 2006 metais. Skurdo būklė pasaulyje ir Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Geografija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-05-19
 • Socialinės geografijos tyrimo metodai

  Įvadas. Socialinės geografijos aprašymo atvejai. Konstancinis aprašymas. Dinaminių reiškinių, įvykių, pasireiškiančių atskirose šalyse, rajonuose ir t.t. aprašymas. Priežasties – pasekmės ryšių aprašymas. Prognozinis aprašymas. Statistinių duomenų apdorojimo metodas. Lyginamasis geografinis metodas. Kartografinis metodas. Ženklų metodas. Izolinijų metodas. Kokybinio fono metodas. Taškų metodas. Arealų metodas. Linijinių ženklų metodas. Judėjimo ženklų metodas. Kartodiagramų metodas. Lokalizuotų kartogramų metodas. Kartogramų metodas. Istorinis metodas. Geografinis aiškinimas. Mokslinių šaltinių ir literatūros analizė. Išvados.
  Geografija, referatas(22 puslapiai)
  2006-12-28
 • Specialiosios praktikos ataskaita: VŠĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (KTKIC)

  Įvadas. Praktikos tikslas: Pagilinti teorines socialinės geografijos studijų žinias, įgyti praktinio darbo įgūdžių VŠĮ "Klaipėdos kultūros ir turizmo ir informacijos centras". Institucijos veikla ir struktūra. Institucijos veiklos pobūdis ir funkcijos. Svarbiausi partneriai ir klientai. Personalo socialinė struktūra. Institucijos veikla Lietuvos kontekste (teritorinis palyginimas su panašaus pobūdžio Lietuvos institucijomis). Vykdomi, įvykdyti ir numatomi projektai. Saugus darbas ir priešgaisrinė sauga, visuomeninė, meninė, kultūrinė veikla. Individualios užduoties pristatymas. Tyrime taikyti metodai. Individualaus tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Pasiūlymai specialiajai praktikai. Priedai (2).
  Geografija, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2010-10-06
 • Stichinės nelaimės (3)

  Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti pavojingus gamtos reiškinius, jų susidarymo priežastis veikimo principą, bei padarytos žalos mastą. Ugnikalniai. Kas yra ugnikalnis? Ugnikalnių tipai bei sandara. Ugnikalnių susidarymo priežastys ir paplitimo zonos. Ugnikalnių išsiveržimai. Ugnikalnių išsiveržimo produktai. Galingiausi ugnikalnių išsiveržimai. Žemės drebėjimai. Apie žemės drebėjimus. Tipinės žemės drebėjimų sukeltos pasekmės. Galingiausi žemės drebėjimai. Potvyniai. Kas yra potvynis? Vandens apytakos ratas. Didžiausi potvyniai. Tolimesnė ateitis. Cunamiai. Kas yra cunamis? Cunamių charakteristika. Didžiausi cunamiai. Sausros. Kas yra sausra? Sausros pasekmės. Taifūnai. Kas yra taifūnas? Kaip uraganas susidaro? Didžiausi Lietuvoje kilę uraganai. Didžiausi uraganai kilę užsienyje. Tornadai. Kas yra tornadas? Viesulai Lietuvoje. Tornadų alėja. Išvados. Referatas ir PowerPoint pristatymas "Stichinės nelaimės" (30 skaidrių).
  Geografija, referatas(18 puslapių)
  2010-05-31
 • Stiklas, stiklo gaminiai ir apdirbimo technologijos bei naudojimas šiuolaikiniame mene

  PowerPoint pateiktis. Tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai. Kas tas stiklas? Stiklo gavimas. Stiklo rūšys. Stiklo istorija pasaulyje. Stiklo istorija Lietuvoje. Stiklo dirbiniai ir taikymas mene. Meno kūrinių iš stiklo pavyzdžiai. Išvados. Darbas iliustruotas paveiksliukais (4 skaidrės).
  Geografija, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-12-23
 • Svarbiausi teisiniai bioįvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo dokumentai

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausi teisiniai pasaulio, Europos bei Lietuvos bioįvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo/reguliavimo dokumentai  bei jų svarbiausios nuostatos. Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kokie yra svarbiausi teisiniai pasaulio, Europos bei Lietuvos  bioįvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo/reguliavimo dokumentai  bei jų svarbiausios nuostatos. Biologinės įvairovės apsauga Lietuvoje . LR (Lietuvos Respublikos) tarptautiniai susitarimai bei pastangos išsaugoti biotą. Lietuvos aplinkos apsaugos strategija. Svarbiausi teisiniai Europos bei pasaulio bioįvairovės išsaugojimo ir tvaraus naudojimo/reguliavimo dokumentai ir jų svarbiausios nuostatos. Natura 2000. Devyni biogeografiniai Regionai, kurie įtraukti į Natura 2000. Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencija. Berno - Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija. Helsinkio Konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos. Europos kraštovaizdžio konvencija. ERPB Aplinkos apsaugos politika 2003. Rio de Ženeiro - Biologinės įvairovės konvencija. Ramsaro - paukščių buveinių konvencija. Išvados.
  Geografija, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-05-20
 • Šiaurės Amerikos augalija ir gyvūnija

  Šiaurės Amerikos augalija ir gyvūnija.
  Geografija, referatas(5 puslapiai)
  2004-12-20
 • Šiaurės Europa (2)

  30 klausimų testas su atsakymais apie Šiaurės Europą.
  Geografija, testas(2 puslapiai)
  2007-07-27
 • Šiluminė energetika

  Įvadas. Energetikos politika. Energijos ištekliai. Energijos gamyba ir suvartojimas. Energijos balansas. Ateities energetika. Saulės šiluminė energetika. Išvados.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2007-03-15
 • Tautų pasiskirstymas Europoje

  PowerPoint pristatymas. Uralo kalbų šeima. Altajau šeima. Indoeuropiečių kalbų šeima. Lietuva. Indoeuropiečių kalbų šeima: Slavai. Rusija. Indoeuropiečių kalbų šeima: germanai. Vokietija. Anglija. Indoeuropiečių kalbų šeima: romanai. Prancūzija. Ispanija. Indoeuropiečių kalbų šeima. Darbas iliustruotas nuotraukomis (6).
  Geografija, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-09-17
 • Telekomunikacijos (5)

  PowerPoint pristatymas. Telekomunikacijos. Telekomunikacijų reikšmė. Telekomunikacijos. Pagrindinės telekomunikacijų rūšys. Pagrindinės telekomunikacijų rūšys (3). Telekomunikacijos. Apklausa. Telekomunikacijų plėtra. Ryšių paslaugos pokyčiai. Ryšių paslaugos pokyčiai (2). Telekomunikacijos. Išvados.
  Geografija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-03-15
 • Teminių žemėlapių tekstinės apkrovos analizė ir vertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas - sukurti metodiką, leidžiančią optimaliai įvertinti tekstinės apkrovos laipsnį teminiuose žemėlapiuose, o atliktų tyrimų pagrindu sukurti automatizuotą tekstinės apkrovos vertinimo sistemą su kuria būtų galima apskaičiuoti jau esamų arba naujai sukurtų žemėlapių tekstinę apkrovą. Literatūros apžvalga. Šriftų atsiradimo istorija ir raida. Šriftų vystymosi raida žemėlapiuose. Užrašų naudojamų teminėje kartografijoje specifika. Užrašai ir jų komponavimo principai. Žemėlapių tekstinės apkrovos užrašais vertinimo metodika. Vidutinės tekstinės apkrovos skaitinis (kiekybinis) vertinimas. Tekstinės apkrovos įvertinimas, vertinant tekstu užimamą plotą. Atlikto tyrimo rezultatai. Praktinis sukurtos metodikos įvertinimas. Išvados. Priedai (3).
  Geografija, diplominis darbas(75 puslapiai)
  2010-10-15
 • Teritoriniai atradimai XVII — XIX amžiuje

  Įvadas. Vidurio ir Rytų Sibiro atradimas. Ochotsko jūros ir kelio iš Arkties į Ramųjį vandenyną atradimas. Australijos ir Okeanijos salų atradimas. Šiaurės Vakarų Amerikos ir Šiaurės kelio į Japoniją atradimas. Rusų atradimai Ramiajame vandenyne XVIII amžiaus antroje pusėje. Pirmoji Džeimso Kuko kelionė aplink pasaulį. Antroji Kuko kelionė aplink pasaulį. Trečioji Kuko kelionė. Belinhauseno ir Lazarevo ekspedicija bei Antarktidos atradimas. Azijos Arktis tyrimai ir atradimai. Išvados.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2008-06-20
 • Tokijas. Japonija

  PowerPoint pristatymas. Projektas apie pasaulio miestus - Tokijas (Japonija). Tokijas. Istorija. Geografija ir administracinis suskirstymas. Geografija ir administracinis suskirstymas. Specialiosios Tokijo seniūnijos. Salos. Klimatas. Gyventojai. Ekonomika ir transportas. Kultūra. Švietimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12 skaidrių).
  Geografija, pristatymas(24 skaidrės)
  2011-06-27
 • Topografija

  Apibrėžti horizontaliąją, vertikaliąją, topografinę nuotraukas. Kaip skirstomos nuotraukos pagal vartojamus prietaisus? Apibrėžti aerofotografinę, kosminę, fototeodolitinę nuotraukas. Kokių tipų gali būti topografinei nuotraukai vartojami tacheometrai, kokios jų matavimų galimybės? Kuo pasižymi menzulinė nuotrauka? Kam reikalingas horizontaliosios nuotraukos darbo pagrindas, ir koks turi būti pagrindo taškų tankumas? Kokiais metodais gali būti sudaromas horizontaliosios nuotraukos darbo pagrindas ir kaip įtvirtinami vietovėje jo taškai? Kokių tipų teodolitiniai ėjimai taikomi sudarant horizontaliosios nuotraukos darbo? Apibrėžti horizontaliosios nuotraukos darbo sudarančių teodolitinių ėjimų tikslumą bei leistinuosius ilgius? Apibūdinti teodolitinių ėjimų linijų ir kampų matavimo metodiką bei leistinąsias. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos darbo pagrindo sudarymo tiesioginėmis. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos darbo pagrindo sudarymo atvirkštinėmis kampinėmis sankirtomis reikalavimus ir leistinumus? Aprašyti teodolitiniais ėjimais sudaryto horizontaliosios nuotraukos pagrindo sutankinimą sąvariniais taškais. Nubraižyti atitinkamą brėžinį. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos lauko darbus vartojant sąvarų būdą. Nubraižyti atitinkamą brėžinį. Sąvarinės linijos nustatymo būdai. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos lauko darbus vartojant apėjimų būdą. Nubraižyti atitinkamą brėžinį. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos lauko darbus vartojant statmenų būdą. Nubraižyti atitinkamą brėžinį. Aprašyti statmenų ilgių nustatymo būdus ir leistinumus. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos lauko darbus vartojant polinį būdą. Nubraižyti atitinkamą brėžinį. Aprašyti polinių atstumų leistinumus. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos lauko darbus vartojant tiesioginių kampinių sankirtų būdą. Nubraižyti atitinkamą brėžinį. Aprašyti sankirtos bei atstumų pagrindinius leistinumus. Aprašyti horizontaliosios nuotraukos atlikimo lauko darbus: atstumų, jų polinkio kampų matavimą, abriso braižymą, pastatų apmatavimą. Apibūdinti topografinius planus ir žemėlapius. Kaip skirstomi topografiniai žemėlapiai pagal mastelius? Topografinių planų masteliai.
  Geografija, špera(5 puslapiai)
  2006-03-28
 • Topografinio žemėlapio M 1:10 000 skaidymas į lapus pagal LKS-94 koordinačių sistemą

  Savarankiškas darbas Nr.2. Įvadas. Darbo tikslas. Topografinio žemėlapio skaidymo lapais pagal LKS-94 koordinačių sitemą darbo eiga. LKS-94 kordinačių sistemos atiradimas bei vystimosi istorija. Lietuvos (LKS-94) koordinačių sistema. Nomenklatūra.
  Geografija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-05-13
Puslapyje rodyti po