Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Geografijos referatai

Geografijos referatai (77 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ežerai

  Asalio ežeras. Turkanos ežeras. Keli Mutu ežeras. Vast Voterio ežeras. Inario ežeras. Hiljero ežeras. Baikalo ežeras. Bandi Amiro ežerai. Mono ežeras. Eyre`o ežeras. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Geografija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-04
 • Gamtinių sąlygų kaita prositorėje

  Įžanga. Proistorės gamtinės sąlygos. Aplinkos formavimasis ir prisitaikymas. Reljefo kitimas. Holocenas. Proistorė. Išvados.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-11
 • Geografija ir subalansuotas vystymasis

  Įvadas. Geografijos vystymasis istoriniais laikotarpiais. Antikinis laikotarpis. Helenistinis laikotarpis. Viduramžiai. Didieji geografiniai atradimai. Teorinė mintis. Šiuolaikinė geografija. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-27
 • Geografijos mokslo raida Europoje viduramžiais

  Įvadas. Ankstyvojo Europos feodalizmo geografijos lygis (V–XI amžiuje). Krikščioniškoji Europa ir jos geografija V–VIII amžiuose. Bizantijos keliautojai ir geografinės žinios. Geografijos žinių šaltiniai IX–XI amžių Europoje. Rašytiniai kūriniai apie Baltijos pajūrio kraštus. Žemės ir Visatos suvokimas, kartografija. Europa laikotarpio pradžioje ir jos geografinis akiratis. Naujos geografinės žinios apie kraštus. XIII–XIV amžiaus kartografija ir žymesni jo paminklai. "Mappae mundi" XIII–XIV amžiuje. Kompasas. XV amžiaus Europos žemėlapiai. Išvada.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2011-09-28
 • Geografinė izoliacija

  Įvadas. Geografinės izoliacijos formos. Izoliacijos reikšmė selekcijoje. Alopatrinis rūšių atsiradimo modelis. Alopatrinio rūšių atsiradimo pavyzdžiai. žiedinės rūšys ir adaptyvi radiacija. Žiedinės rūšys. Pavyzdžiai. Ensatina salamandros. Šiaurinės pečialindos (Phylloscopus trochiloides). Žiedinės rūšys - evoliucijos įrodymai. Adaptyvi radiacija. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2011-01-11
 • Geografinės informacinės sistemos (GIS) (3)

  Įvadas. GIS (Geografinių informacinių sistemų) apibrėžimai, samprata. GIS (Geografinių informacinių sistemų) istorija ir raida. GIS (Geografinių informacinių sistemų) privalumai ir taikymo sritys. Geografinių duomenų šaltiniai ir geografinių duomenų tipai. GIS duomenų modelių apibūdinimas: vektoriniai duomenų modeliai. GIS duomenų modelių apibūdinimas: rastriniai duomenų modeliai. GIS duomenų modelių apibūdinimas: paviršinių TIN Modelių apibūdinimas. Geografinės informacijos sluoksniai: sluoksnių pirminiai. Elementai, sudėtiniai sluoksnių elementai; antriniai. Sluoksnių elementai; sluoksnių topologija; sluoksnių kaupimas. Geografinių duomenų kokybė. Geoduomenų bazės: jų elementai ir topologija. Vektorinių duomenų analizė. Rastrinių duomenų analizė. Išvados.
  Geografija, referatas(25 puslapiai)
  2009-11-10
 • Geografiniai atradimai

  Senieji egiptiečiai. Šumerų geografinės žinios. Vakarų Azijos tautos (nuo hetitų iki persų). Hetitų atradimai. Asirijos valstybė. Urartai. Persai Vidurinėje Azijoje ir Skitijoje. Finikiečiai ir kartaginiečiai. Finikiečių kelionės Indijos vandenyne ir aplink Afriką. Kartaginiečiai Šiaurės Afrikoje ir Atlanto vandenyne. Pietų Azijos senosios tautos. Senovės indai atranda Indokinijos pusiasalį, Malajų salas Indijos vandenyne. Pietų arabai. Pietų Europos senųjų tautų atradimai. Kretiečiai. Senųjų graikų "didžioji kolonizacija". Herodotas Skitijoje, Viduržemio jūroje ir Šiaurės Rytų Afrikoje. Pitėjas ir Britanijos atradimas. Romėnų geografinės žinios apie Vakarų Europą. Romėnai Centrinėje Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Romėnų geografų žinios apie Rytų Europą. Romėnų žinios apie Aziją. Geografinės žinios apie Afrikos žemyną. Rytų Azijos senosios tautos. Centrinės, Rytų ir Pietų Azijos tautų atradimai. Kinijos tyrinėtojai VI- XII amžiuje. Pirmosios kartografinės žinios apie Aziją ir rytinį Afrikos krantą. Japonų geografiniai pasiekimai. Atlanto atradėjai ir tyrinėtojai. Normanų kelionės ir atradimai. Normanai Baltijos jūroje. Grenlandijos atradimas ir kolonizavimas. Normanai Šiaurės Rytų Amerikoje. Įvadas.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-17
 • Geografinių informacinių sistemų (GIS) aplikacijų kūrimas mobiliesiems prietaisams

  Įžanga. Kas yra geografinė informacinė sistema (GIS). Kas yra mobilioji GIS. Mobiliosios GIS sprendimai atsijungus nuo serverio. Mobiliosios GIS sprendimai prisijungus prie serverio. Technologijos reikalingos aplikacijos kūrimui. Microsoft Windows Mobile. Microsoft Visual Studio.NET 2005 Professional. ArcGis produktų šeima. ArcGis Desktop. ArcMap. ArcCatalog. ArcToolbox. ArcGIS Server. ArcGIS Mobile. ArcGIS Server Mobile SDK. Mobiliosios GIS aplikacijos ir jų panaudojimo galimybės. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas. Mobiliųjų žemėlapių projektavimas, kūrimas bei publikavimas. Mobile SDK naudojimas kartu su Visual Studio.NET. Mobile SDK komponentų aprašymas. Žemėlapio podėlis (Map Cache). Žemėlapis ir žemėlapio sluoksniai (Map and Map Layers). Duomenų prieiga (Data access). Piešimas ir geometrija (Sketch and Geometry). GPS. Mobilaus sprendimo diegimas. Sukurta aplikacija. Sistemos reikalavimai. Panaudojimo pavyzdžiai. Perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Geografija, referatas(30 puslapių)
  2008-06-18
 • Geopolitika ir kolonializmas XXI amžiuje

  Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai, ankstesnių tyrimų analizė, metodika. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Ankstesnių tyrimų analizė. Tyrimo metodika. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos ryšiai su kolonijomis Afrikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Europos sąjungos (ES) ir buvusių kolonijų Afrikoje. Naujasis kolonializmas XXI amžiuje ir Afrikos kolonijų priklausomybės nuo Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos tipologija. Išvados. Anotacija.
  Geografija, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-02
 • Geoterminė energija

  Geoterminės energijos ištekliai. Geoterminės energijos eksploatavimo technologijos. Techninės ir aplinkosauginės ir aplinkybės. Keletas ekonominių ir rinkos klausimų.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Gimstamumas, mirtingumas. Sergamumas ir gyvenimo trukmė

  Įvadas. Gimstamumas. Gimstamumo rodikliai pagal amžiaus grupes. Mirtingumas. Mirtingumas pagal amžiaus grupes. Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Sergamumas.
  Geografija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Gimstamumo skirtumai Europoje

  Demografija. Gimstamumas. Europa ankstesniais laikais. Dabartinė Europa. Gimstamumo Europoje statistiniai duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Geografija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-02
 • Gimstamumo skirtumai pasaulyje

  Gimstamumas Europoje. Gimstamumas Amerikoje. Gimstamumo pasaulyje statistiniai duomenys. Gimstamumas Azijoje ir Afrikoje. Išvados.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-02
 • GIS ir visuomenės saugumas

  Įvadas. GIS nauda visuomenės saugumui. Ekstremalių situacijų valdymas. Priešgaisrinė apsauga. Greitosios medicinos pagalbos suteikimas. Transporto priemonių buvimo vietos nustatymas. Mobilus GIS visuomenės saugumui. Černobylio padarinių analizė naudojant GIS ir erdvinę statistiką. Išvados.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2007-03-28
 • Gyvenviečių geografija

  Įvadas. Gyvenviečių tipai ir formos. Miesto gyvenvietės ir kaimo gyvenvietės. Miesto tipo gyvenvietės. Kurortinės gyvenvietės. Žemės ūkio gyvenvietės, ne žemės ūkio gyvenvietės ir mišrios gyvenvietės. Vieninga gyvenviečių sistema. Pagrindinės gyvenviečių formos. Aglomeracijos. Megalopolis.
  Geografija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Indijos vandenynas

  Geografinė padėtis. Vandenyno krantai. Dugno reljefas. Kontinento šlaitas. Pereinamoji zona. Vandenyno guolis. Vandens baseino charakteristika. Vandens termika ir druskingumas. Vandens masės ir srovės. Vandenyno biota. Dugno struktūros. Nuosėdinė danga. Šiuolaikinės dugno nuosėdos. Vandenyno raida. Kainozojus. Žvejyba.Laivyba. Tyrimo istorija. Klimatas. Gamta. Ūkinė veikla. Išvados.
  Geografija, referatas(14 puslapių)
  2011-05-02
 • Istorinis atmosferos globalių cirkuliacijos modelių (AGCM) vystymasis iki 1985 metų

  Įvadas. Skaitmeninės orų prognozės ir GCM. Priešistorė (iki 1955 metų). GCM kūrimas (1955-1965 metai). Pirmieji GCM. GFDL. UCLA. Livermore. NCAR. GCM plitimas (1965-1975 m.). GCM branda (1975-1985 m.).
  Geografija, referatas(13 puslapių)
  2010-07-02
 • Johanas Georgas Forsteris

  G. Forsterio biografija. G. Forsterio veikla Vilniuje. Straipsniai ir polemika su Imanueliu Kantu. Pasaulietinė G. Forsterio veikla Vilniuje. G. Forsterio gyvenimas palikus Vilnių. Atsiminimai apie G. Forsterį ir jo palikimas. Išvados.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2008-04-11
 • Jūrų ir vandenynų gelmių ištekliai

  Įvadas. Vandens ištekliai. Vandens cheminės savybės. Biologiniai ištekliai. Gyvieji organizmai. Augalija. Vandenyno gyvūnų praktinė reikšmė. Energijos ištekliai. Naudingosios iškasenos ir mineraliniai ištekliai. Išvados.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-01
 • Kartografija (2)

  Įvadas. Antikos kartografija. Viduramžių žemėlapiai. Portulanai, arba rumbų žemėlapiai. Renesanso laikų žemėlapiai. Žemėlapiai su piešiniais užrėmyje. Žemėlapiai piešiniuose. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po