Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija
Rūšiuoti pagal
 • Geografinė izoliacija

  Įvadas. Geografinės izoliacijos formos. Izoliacijos reikšmė selekcijoje. Alopatrinis rūšių atsiradimo modelis. Alopatrinio rūšių atsiradimo pavyzdžiai. žiedinės rūšys ir adaptyvi radiacija. Žiedinės rūšys. Pavyzdžiai. Ensatina salamandros. Šiaurinės pečialindos (Phylloscopus trochiloides). Žiedinės rūšys - evoliucijos įrodymai. Adaptyvi radiacija. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2011-01-11
 • Geografinės informacinės sistemos (GIS) (3)

  Įvadas. GIS (Geografinių informacinių sistemų) apibrėžimai, samprata. GIS (Geografinių informacinių sistemų) istorija ir raida. GIS (Geografinių informacinių sistemų) privalumai ir taikymo sritys. Geografinių duomenų šaltiniai ir geografinių duomenų tipai. GIS duomenų modelių apibūdinimas: vektoriniai duomenų modeliai. GIS duomenų modelių apibūdinimas: rastriniai duomenų modeliai. GIS duomenų modelių apibūdinimas: paviršinių TIN Modelių apibūdinimas. Geografinės informacijos sluoksniai: sluoksnių pirminiai. Elementai, sudėtiniai sluoksnių elementai; antriniai. Sluoksnių elementai; sluoksnių topologija; sluoksnių kaupimas. Geografinių duomenų kokybė. Geoduomenų bazės: jų elementai ir topologija. Vektorinių duomenų analizė. Rastrinių duomenų analizė. Išvados.
  Geografija, referatas(25 puslapiai)
  2009-11-10
 • Geografinės sistemos

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Užduotis: Apibūdinkite geografinę sfera kaip sistemą pagal žemiau pateiktas savybes. Svarbiausios sistemų savybės. Vientisumas. Funkcionavimas. Hierarchinė struktūra. Vidiniai ryšiai. Išoriniai ryšiai. Savireguliacija.Inertiškumas. Ribos. Vystymasis. Plėtra. Branduolys ir apvalkalas. Entropiškas.
  Geografija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-02-22
 • Geografiniai atradimai

  Senieji egiptiečiai. Šumerų geografinės žinios. Vakarų Azijos tautos (nuo hetitų iki persų). Hetitų atradimai. Asirijos valstybė. Urartai. Persai Vidurinėje Azijoje ir Skitijoje. Finikiečiai ir kartaginiečiai. Finikiečių kelionės Indijos vandenyne ir aplink Afriką. Kartaginiečiai Šiaurės Afrikoje ir Atlanto vandenyne. Pietų Azijos senosios tautos. Senovės indai atranda Indokinijos pusiasalį, Malajų salas Indijos vandenyne. Pietų arabai. Pietų Europos senųjų tautų atradimai. Kretiečiai. Senųjų graikų "didžioji kolonizacija". Herodotas Skitijoje, Viduržemio jūroje ir Šiaurės Rytų Afrikoje. Pitėjas ir Britanijos atradimas. Romėnų geografinės žinios apie Vakarų Europą. Romėnai Centrinėje Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Romėnų geografų žinios apie Rytų Europą. Romėnų žinios apie Aziją. Geografinės žinios apie Afrikos žemyną. Rytų Azijos senosios tautos. Centrinės, Rytų ir Pietų Azijos tautų atradimai. Kinijos tyrinėtojai VI- XII amžiuje. Pirmosios kartografinės žinios apie Aziją ir rytinį Afrikos krantą. Japonų geografiniai pasiekimai. Atlanto atradėjai ir tyrinėtojai. Normanų kelionės ir atradimai. Normanai Baltijos jūroje. Grenlandijos atradimas ir kolonizavimas. Normanai Šiaurės Rytų Amerikoje. Įvadas.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-17
 • Geografiniai atradimai (3)

  A šaltinis. B šaltinis. C šaltinis. D šaltinis. E šaltinis. F šaltinis. G šaltinis. J šaltinis. Klausimai. Kas buvo atrasta A šaltinyje aprašomos kelionės metu? Kada ji įvyko? Kas šaltinyje A vadinamas komandoru? Kokia šio žmogaus tautybė? Dėl kokių priežasčių atsirado būtinybė atrasti jūrų kelią į Indiją? Kaip vadinamas laivas pavaizduotas šaltinyje B? Apibūdinkite jį. Apie kokį atradimą kalbama šaltinyje C? Kada jis įvyko? Kuo siejasi šaltiniai C ir D? Keliais laivais (jų pavadinimai) išplaukė K. Kolumbas ir kas ir kaip parėmė šia kelionę? Koks buvo K. Kolumbo kelionės tikslas? Ar jis jį pasiekė? Kiek kartų Kolumbas plaukė į Amerika? Kas per šiuos plaukimus dar buvo atrasta? Kaip pats Kolumbas pavadino atrastą žemyną ir kodėl vėliau šis žemynas pavadintas "Amerika"? Kuo siejasi E ir J šaltiniai? Kas ir ką įrodė J šaltinyje pavaizduotos kelionės metu? Kada ji vyko? Kuo ši kelionė minima šaltiniuose E ir J skyrėsi nuo kitų dviejų? Nurodykite vieną esminį skirtumą. Kas pavaizduota šaltiniuose F ir G. Kam šie prietaisai buvo naudojami? Kokia šalis pradiniame didžiųjų geografinių atradimų etape dalyvavo aktyviausiai? Kodėl? Kokius dar žinote kitus geografinius atradimus? Kaip šie visi atradimai pakeitė ir Europą? Atsakymai.
  Geografija, testas(5 puslapiai)
  2011-01-17
 • Geografinių informacijos sistemų diegimas

  Geografinių informacijos sistemų (GIS) atsiradimas, vystymasis ir paskirtis. Geografinių informacinių sistemų (GIS) diegimas užsienyje. Naudojimas Lietuvoje.
  Geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-09-25
 • Geografinių informacinių sistemų (GIS) aplikacijų kūrimas mobiliesiems prietaisams

  Įžanga. Kas yra geografinė informacinė sistema (GIS). Kas yra mobilioji GIS. Mobiliosios GIS sprendimai atsijungus nuo serverio. Mobiliosios GIS sprendimai prisijungus prie serverio. Technologijos reikalingos aplikacijos kūrimui. Microsoft Windows Mobile. Microsoft Visual Studio.NET 2005 Professional. ArcGis produktų šeima. ArcGis Desktop. ArcMap. ArcCatalog. ArcToolbox. ArcGIS Server. ArcGIS Mobile. ArcGIS Server Mobile SDK. Mobiliosios GIS aplikacijos ir jų panaudojimo galimybės. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas. Mobiliųjų žemėlapių projektavimas, kūrimas bei publikavimas. Mobile SDK naudojimas kartu su Visual Studio.NET. Mobile SDK komponentų aprašymas. Žemėlapio podėlis (Map Cache). Žemėlapis ir žemėlapio sluoksniai (Map and Map Layers). Duomenų prieiga (Data access). Piešimas ir geometrija (Sketch and Geometry). GPS. Mobilaus sprendimo diegimas. Sukurta aplikacija. Sistemos reikalavimai. Panaudojimo pavyzdžiai. Perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Geografija, referatas(30 puslapių)
  2008-06-18
 • Geografinių informacinių sistemų programinė įranga

  GIS programinė įranga. ArcGIS programinė įranga. ArcGIS Desktop. ArcView. Pagrindinės ArcView savybės. ArcEditor. ArcInfo. ArcGIS serverinė programinė įranga. ArcSDE. ArcIMS. Mobilusis GIS. ArcPad. Kita Gis programinė įranga. ArcLogistics Route v.3. MapNoise. Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo kartografavimo sistema (PVA). speedikon® FM. Cellular Expert™.
  Geografija, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-01
 • Geographic location systems

  Darbas anglų kalba. Land Subdivision. Digital Mapping Data. Coordinate Systems. Universal Transverse Mercator. State Plane. Ground control surveys. Basic Surveying. Angles. Distances. Levels. Photo control points.
  Geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-29
 • Geomorfologija (2)

  Laboratorinių darbų knygelė. Klausimai ir atsakymai. Žemės rutulio paviršiaus hipsografinė kreivė. Kalnų ir geosinklių susidarymo schema. Tipiniai vulkanų pjūviai. Skirtingose geologinėse struktūrose susidarę upių slėniai. Skirtingų tipų lygumų blokdiagrama. Griovų planas ir blokdiagrama. Raguvų planas ir blokdiagrama. Skersiniai slėnių pjūviai įstrižo slėnio blokdiagrama. Upės vagos slėnių ir juose esančių reljefo formų planas ir blokdiagrama. Meandrų planas ir blokdiagrama. Upių terasų planas ir blokdiagrama. Išnašų kūgio planas ir blokdiagrama. Upės deltų planas ir blokdiagrama. Karstinių reljefo formų planas ir blokdiagrama. Kalnų ledynų plyšių planas ir blokdiagrama. Kalnų ledynų morenų planas ir blokdiagrama. Pleistoceno ledyno pakraštyje suformuoto reljefo planas ir blokdiagrama. Kalvoto – dauboto moreninio reljefo planas ir blokdiagrama. Ozų planas ir blokdiagrama. Drumlinų planas ir blokdiagrama. Glacigeninių rinų planas ir blokdiagrama. Limnoglacialinio baseino ir jo abrazinio kranto planas ir blokdiagrama. Daugiamečio įšalo zonos reljefo planas ir blokdiagrama. Daugiamečio įšalo zonos reljefo planas ir blokdiagrama. Eolinio reljefo planas ir blokdiagrama. Dabartinio abrazinio kranto planas ir blokdiagrama. Lygumų krantų tipai. Lagūninio kranto planas ir blokdiagrama. Jūrų krantų tipai. Fjordų planas ir blokdiagrama.
  Geografija, laboratorinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-03
 • Geopolitika ir kolonializmas XXI amžiuje

  Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai, ankstesnių tyrimų analizė, metodika. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Ankstesnių tyrimų analizė. Tyrimo metodika. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos ryšiai su kolonijomis Afrikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Europos sąjungos (ES) ir buvusių kolonijų Afrikoje. Naujasis kolonializmas XXI amžiuje ir Afrikos kolonijų priklausomybės nuo Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos tipologija. Išvados. Anotacija.
  Geografija, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-02
 • Geoterminė energija

  Geoterminės energijos ištekliai. Geoterminės energijos eksploatavimo technologijos. Techninės ir aplinkosauginės ir aplinkybės. Keletas ekonominių ir rinkos klausimų.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Gimstamumas, mirtingumas. Sergamumas ir gyvenimo trukmė

  Įvadas. Gimstamumas. Gimstamumo rodikliai pagal amžiaus grupes. Mirtingumas. Mirtingumas pagal amžiaus grupes. Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Sergamumas.
  Geografija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Gimstamumo skirtumai Europoje

  Demografija. Gimstamumas. Europa ankstesniais laikais. Dabartinė Europa. Gimstamumo Europoje statistiniai duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Geografija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-02
 • Gimstamumo skirtumai pasaulyje

  Gimstamumas Europoje. Gimstamumas Amerikoje. Gimstamumo pasaulyje statistiniai duomenys. Gimstamumas Azijoje ir Afrikoje. Išvados.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-02
 • GIS ir visuomenės saugumas

  Įvadas. GIS nauda visuomenės saugumui. Ekstremalių situacijų valdymas. Priešgaisrinė apsauga. Greitosios medicinos pagalbos suteikimas. Transporto priemonių buvimo vietos nustatymas. Mobilus GIS visuomenės saugumui. Černobylio padarinių analizė naudojant GIS ir erdvinę statistiką. Išvados.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2007-03-28
 • Gyventojų pasiskirstymas žemėje

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų tankumas. Kaip žemėlapiuose vaizduojamas žmonių pasiskirstymas žemėje? Nuo ko priklauso gyventojų pasiskirstymas? Gyventojų tankumas. Tankiausias miestas. Rečiausios gyvenamos vietos. Tankiausios ir rečiausios gyvenamos valstybės. Nuo ko priklauso gyventojų skaičiaus kaita? O štai gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (apytiksliai viso pasaulio).
  Geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-02-21
 • Gyvenviečių geografija

  Įvadas. Gyvenviečių tipai ir formos. Miesto gyvenvietės ir kaimo gyvenvietės. Miesto tipo gyvenvietės. Kurortinės gyvenvietės. Žemės ūkio gyvenvietės, ne žemės ūkio gyvenvietės ir mišrios gyvenvietės. Vieninga gyvenviečių sistema. Pagrindinės gyvenviečių formos. Aglomeracijos. Megalopolis.
  Geografija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Gyvenvietės

  20 klausimų testas su teisingais atsakymais.
  Geografija, testas(4 puslapiai)
  2007-06-18
 • Globalinis atšilimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Didžiausia grėsmė. Planas. Byla tikrai uždaryta. Istorijos atradimas. CO2: svarbiausi šiltnamio efektą sukeliantys teršalai. Temperatūros matavimai. Ką daro šie teršalai ?- pasaulio karščiavimas. Klimatas yra tai, ko mes tikimės, oras- ką mes gauname. Rūkymo ginklai. Kodėl pavojingiausia Aliaskai? Klimato poveikis atšilimui Aliaskoje. Galimas gyvūnų užsikrėtimas. Baltosios meškos pavojuje. Ateityje. Darbas iliustruotas paveiksliukais (20).
  Geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-04-28
Puslapyje rodyti po