Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija
Rūšiuoti pagal
 • Gamtinių sąlygų kaita prositorėje

  Įžanga. Proistorės gamtinės sąlygos. Aplinkos formavimasis ir prisitaikymas. Reljefo kitimas. Holocenas. Proistorė. Išvados.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-11
 • Gamtos ištekliai ir aplinka

  Įvadas. Varis. Atsargos. Naudojimas. Švinas. Naudojimas. Atsargos. Auksas. Naudojimas. Gavyba, atsargos. Klintis. Naudojimas. Atsargos. Gipsas. Naudojimas. Atsargos. Deimantas. Atsargos. Nafta. Atsargos. Naudojimas. Grėsmė ištekliams. Išvados.
  Geografija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-18
 • Geležinkelių transportas pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių transportas pasaulyje. Garvežiai. Greitieji traukiniai. Tramvajus. Metropolitenas. Metro istorija. Geležinkelių transportas Lietuvoje. Istorija. Lietuvos geležinkelių maršrutai. Siaurukas. Istorija. Dabartis. Lietuvos geležinkelių muziejus.
  Geografija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-06-18
 • Geografija

  Geografijos namų darbai. Upės vagos forma ir tekėjimo greitis. Tekėjimo tipai. Greičio įtaka turbulentiškumui. Vagos forma. Vagos dugno ir krantų šiurkštumas. Vagos nuolydis. Nešmenų plukdymas. Skendintieji, arba suspenduotieji, nešmenys. Ištirpusieji nešmenys. Velkamieji nešmenys. Plukdymo nešamoji geba. Erozija (ardymas). Brūžinimas (korazija). Zulinimas (atricija). Hidraulinis ardymas. Tirpimas (korozija). Nešmenų nusėdimas.
  Geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-17
 • Geografija (10)

  Kryžiažodis: 20 klausimų su pateiktais atsakymais. Transportas. Uostai. Vandenynų transportas. Ekologiškai švarus transportas.
  Geografija, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-06-16
 • Geografija (11)

  Geografijos egzamino programos konspektas-lentelė. Geografinis pažinimas. Geografijos mokslo samprata. Pasaulio geografinis pažinimas. Kartografija. Gamtinė geografija. Žemės vieta Visatoje, jos kilmė ir pagrindiniai parametrai. Žemės vidinė sandara ir paviršius. Atmosfera. Hidrosfera. Biosfera. Visuomeninė geografija. Gyventojai ir gyvenvietės. Kultūros ir religijos. Politinė geografija. Pasaulio ūkis. Regioninė geografija. Pasaulio regionai.
  Geografija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-09-25
 • Geografija (2)

  Geografijos klausimai ir atsakymai. 20 klausimų su atsakymais. 1. Išvardinti eras. 2. Koks periodas yra naujausias? ... 19. Kas dabar formuoja Lietuvos paviršių? 20. Kas yra durpynas?
  Geografija, testas(2 puslapiai)
  2006-03-28
 • Geografija (3)

  20 klausimų geografijos testas. Atsakymai.
  Geografija, testas(4 puslapiai)
  2006-05-18
 • Geografija (4)

  30 klausimų geografijos testas su teisingais atsakymais.
  Geografija, testas(2 puslapiai)
  2006-05-30
 • Geografija (5)

  Geografijos kryžiažodis. Atsakymai.
  Geografija, pavyzdys(2 puslapiai)
  2006-10-12
 • Geografija (6)

  Geografijos laiptažodis. Klausimai ir atsakymai.
  Geografija, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-27
 • Geografija (7)

  Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Jurgis Pabrėža. Ignas Domeika. Jonas Čerskis. Matas Šalčius. Kazys Pakštas. Steponas Kolupaila. Stanislovas Tarvydas. Vaclovas Chomskis. Alfonsas Basalykas. Česlovas Kudaba. Geografijos mokslo raidos etapai. Geografijos ištakos. Eratostenas. K. Ptolemėjas. Viduramžių geografija. Žemių atradimo amžius. Geografinio pasaulio apmąstymo (pasaulėvaizdžio) pradžia. Akademinės geografijos užuomazgos. Nacionalinių geografijos mokyklų kūrimasis. Modernioji XX amžiaus geografija. Postmodernistinė geografija. Naujausi geografiniai atradimai sausumoje ir vandenyne.
  Geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2007-05-30
 • Geografija (8)

  Geografinė sfera. Jos samprata. Sferos ribos ir ją apibūdinantys terminai. Žemės atmosfera. Hidrosfera. Hidrosfera. Litosfera. Biosfera. Biosfera. Apibrėžimas ir supratimas. Biosferos organizacija. Ziūso, Vernadskio ir kt. Mokslininkų darbai skirti biosferos mokslų tobulinimui. Biomasė, jos apibūdinimas. Biologinis produktyvumas. Biologinė medžiagų apytaka. Gyvybės vaidmuo atmosferoje. Gyvybės vaidmuo hidrosferoje. Gyvybės vaidmuo litosferoje. Elementarūs dirvožemio arealai. Gyvybės įvairovė. Organizmų prisitaikymas. Ekosistemų struktūra. Vandenyno ekosistema. Vandenyno dugno ekosistema. Atviro vandenyno ekosistema. Sausumos ekosistemos ir landšaftai. Žmogaus evoliucija. Žmonių visuomenės poveikis geografinei aplinkai. Aplinkos užterštumo pasekmės. Lietuvos gamtinių sferų užterštumas. Gamtinės aplinkos monitoringas. Svarbiausi bendrieji geografiniai dėsningumai. Ritminiai reiškiniai geografinėje sferoje (periodai, ciklai). Geografinis zoniškumas. Geografinio zoniškumo periodinis dėsnis. Jo svarba išskiriant geografines juostas ir zonas. Vandenynų juostos ir zonos. Jų paplitimas. Azoniniai reiškiniai geografinėje sferoje. Aukštikalnių juostos ir jų savitumai. Kontinentų drėgnųjų ir sausųjų sektorių aukštutinės juostos. Poliarinė žemės asimetrija. Žemės figūros, žemynų ir vandenynų masių asimetrija. Geografinės sferos elementų asimetrija. Fizinis geografinis rajonavimas. Taksonominiai vienetai ir jų klasifikacija. Kraštovaizdžio samprata. Apibrėžimas ir jo turinys. Kraštovaizdžio geosisteminės organizacijos etapai. Intrazoniniai Lietuvos landšaftai. Kraštovaizdžio antropogenizacija. Pagrindiniai kraštotvarkos tipai (principai). Gamtinio karkaso teorijos klausimai (ekologinio kompensavimo schema). Lietuvos ekologinio tinklo koncepcija. Gamtinių landšaftų kaita dėl žmonių ūkinės veiklos. Gamtinių landšaftų antropogeninės modifikacijos. Žemėvaizdžio išskyrimo principai. Kraštotvarkos problema Lietuvoje. Lietuvos saugomų teritorijų sistema.
  Geografija, špera(27 puslapiai)
  2007-11-09
 • Geografija (9)

  Testas. 15 klausimų su atsakymais. Žemė – gyvybės planeta.
  Geografija, testas(2 puslapiai)
  2008-06-12
 • Geografija ir subalansuotas vystymasis

  Įvadas. Geografijos vystymasis istoriniais laikotarpiais. Antikinis laikotarpis. Helenistinis laikotarpis. Viduramžiai. Didieji geografiniai atradimai. Teorinė mintis. Šiuolaikinė geografija. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-27
 • Geografijos ir technikos rodikliai

  Lietuva visatoje ir žemėje. Toliausiai nuo Lietuvos nutolusi "Lietuva". Tolimiausias asteroidas lietuvišku pavadinimu. Mažiausias asteroidas lietuvišku pavadinimu. Daugiausia lietuviškų pavadinimų turintis dangaus kūnas. Didžiausias krateris lietuvišku pavadinimu. Mažiausias krateris lietuvišku pavadinimu. Didžiausias Lietuvoje krateris. Mažiausias Lietuvoje krateris. Arčiausiai saulės praskriejęs dangaus kūnas lietuvišku pavadinimu. Didžiausia lietuvišku pavadinimu kometa. Ryškiausia lietuvišku pavadinimu kometa. Didžiausias meteoritas. Didžiausias meteorito gabalas. Seniausias iš Lietuvoje rastų meteoritų ir vienas seniausių pasaulyje. Toliausiai šiaurėje esanti vietovė lietuvišku pavadinimu. Toliausiai rytuose esanti vietovė lietuvišku pavadinimu. Toliausiai pietuose esanti vietovė lietuvišku pavadinimu. Artimiausios sostinės. Tolimiausios sostinės. Tolimiausias Žemės rutulio paviršiaus taškas. Seniausiai alpinistų lietuviškai pavadintas kalnas. Aukščiausios viršukalnės lietuviškais vardais. Technika. Vandens sportas. Seniausias registruotas krovininis plaukiojantis laivas. Didžiausi pasaulyje laivai-keltai. Ilgiausias žvejybinis laivas. Ilgiausi motorlaiviai. Didžiausias vidaus vandenų laivas. Didžiausias keleivinis keltas. Didžiausia jachta. Didžiausias katamaranas. Didžiausias su kroviniu atplaukęs laivas. Didžiausias su kroviniu išplaukęs laivas. Didžiausias atplukdytas krovinys. Tolimiausia kelionė plaustu. Tolimiausia kelionė irkline valtimi. Tolimiausia kelionė kanoja. Sausumos ir transportas. Seniausias geležinkelis. Ilgiausias ir seniausiai veikiantis funikulierius. Pirmasis Lietuvoje automobilis. Seniausias važinėjantis automobilis. Seniausias važinėjantis savadarbis automobilis. Greičiausias automobilis. Galingiausias lengvasis automobilis. Galingiausias sunkvežimis. Ekonomiškiausias serijinės gamybos automobilis. Ilgiausias autotraukinys. Sunkiausias automobilių krovinys. Ilgiausias autobusų maršrutas. Seniausias troleibusų maršrutas. Ilgiausias troleibusų maršrutas. Daugiausia viena kryptimi važiuojančių automobilių eilių. Didžiausias senovinės autotechnikos sąskrydis. Masiškiausias vienarūšių automobilių susibūrimas. Masiškiausias nebegaminamų sportinių vienarūšių automobilių susibūrimas. Ilgiausia mikroautobusų kolona. Toliausiai nuvažiavo automobiliu užpakaliniais ratais. Toliausiai nuvažiavo automobiliu aukštyn ratais. Tolimiausi šuoliai automobiliais. Daugiausia žmonių lengvajame automobilyje. Daugiausia žmonių lengvajame sportiniame automobilyje. Daugiausia žmonių, važiavusių lengvuoju automobiliu. Daugiausia žmonių autobuse. Greičiausias motociklas. Masiškiausias motociklininkų susibūrimas. Tolimiausi motociklu nušoko. Seniausias dviratis. Ilgiausia dviratininkų kolona. Didžiausią velobusą. Didžiausias kinkinys. Didžiausias prekinis vežimėlis. Skraidantys aparatai. Didžiausias civilinės aviacijos keleivinis lėktuvas. Didžiausias nusileidęs keleivinis lėktuvas. Sunkiausias lietuviškos konstrukcijos lėktuvas. Lengviausią lėktuvą. Jauniausio aviakonstruktoriaus lėktuvas. Didžiausias ir sunkiausias sklandytuvas. Mažiausias sklandytuvas. Lengviausias sklandytuvas. Didžiausias oro balionas. Didžiausias lietuviškos konstrukcijos oro balionas. Didžiausia oro balionų šventė. Aukščiausiai aitvaras pakilo. Ilgiausias aitvaras. Kėlimo mechanizmai. Galingiausias kranas. Galingiausias ožinis kranas. Galingiausias liftas. Greičiausias ir aukščiausiai kylantis liftas. Pramoniniai įrenginiai. Galingiausi pasaulyje atominiai reaktoriai. Galingiausi pasaulyje generatoriai. Galingiausios elektrinės. Galingiausi siurbliai-turbinos. Galingiausias vandens tiekimo kompleksas. Galingiausias malūnas. Didžiausias šaldytuvas. Pajėgiausi kanalizacijos valymo įrenginiai. Pajėgiausi lietaus nuotėkų valymo įrenginiai. Didžiausia spaustuvė. Seniausia veikianti spaustuvė. Ilgiausiai veikusi pogrindinė spaustuvė. Kiti technikos rekordai. Didžiausias įrankis. Didžiausios žirklės. Giliausias geologinis gręžinys. Ilgiausias ir storiausias vientisas vertikaliai įleistas į gręžinį vamzdis. Aukščiausias fontanas. Seniausia vandens lygio matuoklė. Didžiausias teleskopas. Didžiausias Lietuvos astronomų teleskopas už Lietuvos ribų. Didžiausias saulės laikrodis. Seniausi išlikę saulės laikrodžiai. Seniausias mechaninis laikrodis. Didžiausias mechaninis laikrodis. Didžiausias elektrinis laikrodis. Tiksliausias laikrodis. Seniausias kalendorius. Didžiausia pakabinama spyna. Seniausia veikianti spyna su raktu. Didžiausia automobilinė scena. Didžiausia scenografinė įranga. Galingiausia meninio apšvietimo aparatūra. Didžiausia meninio apšvietimo aparatūra. Daugiausia dekoratyvinių lempučių. Didžiausi parodos stendai. Didžiausias apšvietimo įrangai demonstruoti tamsusis stendas.
  Geografija, konspektas(15 puslapių)
  2008-04-28
 • Geografijos įvadas

  Geografijos apibrėžimas ir svarbiausieji bendrieji bruožai. Geografijos mokslo objektas. Geografijos vieta mokslų klasifikacijoje. Geografijos ryšiai. Geografijos mokslų sistemos struktūra ir 4 organizavimosi lygmenys. Geografijos organizavimosi lygmenys: diferenciacijos lygmuo. Geografijos organizavimosi lygmenys: geografinės sintezės lygmuo. Geografijos organizavimosi lygmenys: geografinės integracijos lygmuo. Geografijos organizavimosi lygmenys: geografijos mokslo racionalaus organizavimo ir valdymo lygmuo. Lyginamasis metodas geografijoje. Istorinis metodas geografijoje. Kartografinio metodo vystymasis, stebėjimų technologijos raida. Matematinių ir statistinių metodų taikymas geografijoje. Senovės graikų geografijos šaknys. Homeras, Talis, Anaksimandras, Hekatėjas, Herodotas. Platonas ir Aristotelis, Aleksandras. Makedonietis, Kitėjas. Eratostenas, Hiparchas, Posidonius, Strabonas. Romėnų geografija ir Klaudijus Ptolemejus, jo reikšmė tolimesnei geografijos raidai. Viduramžių geografija krikščioniškajame ir skandinavų pasaulyje. Viduramžių geografija musulmonų pasaulyje. Viduramžių geografija Kinijoje. Didžiųjų atradimų laikotarpis: priežastys ir asmenybės: Henrikas Navigatorius, Kolumbas, Vespuči, Magelanas. Didžiųjų atradimų laikotarpis: svarbiausios keliautojų problemos (sveikata, navigacijos, tikslumas, ilgumos nustatymas, nauji žemėlapiai, klaidų pašalinimas iš jų, Žemės forma). Didžiųjų atradimų laikotarpis: nauji darbai jų įtakoje ir naujos perspektyvos. Aleksandras fon Humboltas. Karlas Riteris. Humbolto ir K. Riterio reikšmė Naujosios geografijos (po 1809 m.) bruožai. Vokietijos geografija iki I pas. karo. Vokiečių geografija po I pasaulinio karo iki dabar. Prancūzijos geografija. Britų geografija iki II pasaulinio karo. Britų geografija po II pasaulinio karo. Geografijos tradicinės ir inovacinės tyrimų kryptys. Bendroji sistemų teorija, erdvinės sistemos. Inovacinės teorijos: socialinė fizika, centrinių vietų tyrimai, difuzijos tyrimai, regionų studijos. Lietuvos geografija ir geografai.
  Geografija, konspektas(12 puslapių)
  2010-05-26
 • Geografijos mokymas (2)

  Informacinė visuomenė ir geografija. Kompiuterių naudojimas mokyme. Geografijos mokymo kompiuterizavimas mokyklose. Galimos darbo prie kompiuterio pasekmės. Multimedija informacinės technologijos. Mokomųjų programų skirstymas. GIS laboratorijoje sukurtos programos. Globalinė pozicionavimo sistema (GPS). Nuotolinio mokymo samprata. NM paplitimas ir populiarumas pasaulyje. NM Lietuvoje. NM tyrimai. NM naudojamos mokymo priemonės ir mokomosios medžiagos pateikimas. Mokomosios medžiagos rengimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas NM. Nuotolinis geografijos mokymasis. Interneto sąvoka, istorija ir dabartis. Interneto galimybės. Internetas mokymui. Interneto panaudojimas mokant geografijos. Informacijos apie geografiją paieška internete. GIS-šiuolaikinė informacijos valdymo sistema. GIS raidos studijos. GIS geografiniai duomenys ir jų pateikimo modeliai. GIS programų edukologinis skirstymas. GIS naudojimo geografijos ugdymui patirtis ir problematika.
  Geografija, špera(10 puslapių)
  2008-01-16
 • Geografijos mokslo raida Europoje viduramžiais

  Įvadas. Ankstyvojo Europos feodalizmo geografijos lygis (V–XI amžiuje). Krikščioniškoji Europa ir jos geografija V–VIII amžiuose. Bizantijos keliautojai ir geografinės žinios. Geografijos žinių šaltiniai IX–XI amžių Europoje. Rašytiniai kūriniai apie Baltijos pajūrio kraštus. Žemės ir Visatos suvokimas, kartografija. Europa laikotarpio pradžioje ir jos geografinis akiratis. Naujos geografinės žinios apie kraštus. XIII–XIV amžiaus kartografija ir žymesni jo paminklai. "Mappae mundi" XIII–XIV amžiuje. Kompasas. XV amžiaus Europos žemėlapiai. Išvada.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2011-09-28
 • Geografijos terminai

  Geografijos terminų žodynėlis. Abrazinis krantas. Aglomeracija. Akvedukas. Alpinė kalnodara. Dalmatiškasis krantas. Debitas. Draustinis. EEB –Europos Ekonominė Bendrija. Erozinis paviršius. Estuarijos. Europos Sąjunga. Gamtos parkas. Geizeris. Glintai. Gneisas. Grotas. Hercinė kalnodara. Jaurinis dirvožemis. Kainozojus. Kaledoninė kalnodara. Karbonatinis dirvožemis. Karbono periodas. Karstinės įdubos. Karstinis paviršius. Klifas. Komunistinės šalys. Konglomeratas. Kristalinės uolienos. Lagūna. Lagūniniai krantai. Mastrichto sutartis. Mezozojus. Moreninė lyguma. Moreninės kalvos. Nacionalinis parkas. NATO. Orų pernaša. Ozai. Ozono skylės. Paleozojus. Platuminis zoniškumas. Prekambras. Rezervatas. Riasinis krantas. Rivjeros. Rūgštūs lietūs. Subpoliarinis (subarktinis) klimatas. Subtropinis klimatas. Šiltnamio efektas. Tektonika. Tektoniniai slėniai. Tufas. Varšuvos sutartis. Vertikalusis zoniškumas. Vulkanizmas.
  Geografija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-08-11
Puslapyje rodyti po