Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Geografijos pristatymai

Geografijos pristatymai (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Alkis ir badas

  PowerPoint pristatymas. Bado juosta. Badaujančių skaičius. Skurdas yra pagrindinė alkio problema. Badaujantys žmonės priversti maisto ieškotis net konteineriuose. Badaujantys žmonės gyvena. Turtingų šalių parama. Faktai. Besivystančiose šalyse. Kasmet miršta. AIDS. Mirtis nuo AIDS. Išsilavinimo trūkumas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7).
  Geografija, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-12-24
 • Aménagement de Vilnius

  PowerPoint pristatymas. Darbas prancūzų kalba. Vilniaus planavimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis (11). Généralités de la Lituanie. Les étapes du développement. Les étapes du développement à Vilnius. Le développement durable. Le fondation de Vilnius. L´Expansion pendant l'age moyen. Vilnius et UNESCO. Developpement á XIX – XX s. La croissance intensive. L’avenir de Vilnius. Projets. Le developement de la rivière droite de la fleuve de Neris. Le parc d’amusement de Vilnius. Le triangle de la culture. La vallée de lever du soleil. Tramway. La conception du développement perspective en Vilnius.
  Geografija, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-03-07
 • Arealų tipologija ir ribos

  PowerPoint pristatymas. Arealas. Arealų tipai. Socialiniai arealai. Žmonių pasiskirstymas. Žmonių sudėtis. Žmonių rasės. Kitų rasių atsiradimas. Religijos. Kultūros. Urbanizacija.
  Geografija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-04-18
 • Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai (automobilių transportas, pramonės įmonės, energetikos objektai). Atmosferos tarša. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Taršos į aplinkos orą iš mobilių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra 2007 m. (t/metus). Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra 2007 m. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Teršalų šalinimo iš oro metodų paskirstymas Lietuvos ūkyje. Teršalų šalinimas nuo išsiskyrusio teršalų kiekio Lietuvos miestų įmonėse. Teršalų šalinimas Lietuvos ūkio šakose. Energetikos objektai. Ignalinos atominė elektrinė. Oro užterštumo lygio indeksas.
  Geografija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-04-22
 • Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės šiluma. Vėjo energija. Žemės gelmių šiluma. Potvynių ir atoslūgių energija. Neatsinaujinantys energijos šaltiniai. Akmens anglys. Nafta. Dujos.
  Geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-29
 • Aukštapelkės ir žemapelkės

  PowerPoint pristatymas. Pelkėjimas. Aukštapelkės. Aktyvios aukštapelkės. Degradavusios aukštapelkės. Tarpinė pelkė. Taip atrodo aukštapelkės. Žemapelkės. Skurdžiose žemapelkėse. Taip atrodo žemapelkės. Kiaulyčios žemapelkės. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Geografija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-12-24
 • Australų šeima

  PowerPoint pristatymas. Bendrai apie Australiją. Šeima ir santuoka. Tėvų ir vaikų santykiai. Vaikų ugdymas. Fizinis australų pasirengimas. Papročiai, šventės. Australai- keliauninkai.
  Geografija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-01-24
 • Badas

  PowerPoint pristatymas. Badas pasaulyje. Bado statistika. Bado priežastys. Kaip galima išspręsti bado problemas? "Žalioji revoliucija".
  Geografija, pristatymas(11 skaidrių)
  2011-12-12
 • Bado geografija

  PowerPoint pristatymas. Bado statistika. Badas. Bado pasekmės. Daugiausiai badaujančios šalys. Badas bei neprievalgis. Bado priežastys. Karo priežastys. Bado priežastys. Pacientų skaičius vienam gydytojui. Laikraščių skaičius 1000 gyventojų. Neraštingų žmonių dalis. Bado problemos sprendiniai. Bado juosta. Maisto produktų gamintojos. Žemes ūkio gamyba. Maisto produktai. Labdaros fondai.
  Geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-06-03
 • Baltijos jūros ekologinės problemos

  PowerPoint pristatymas. Baltijos jūra. Palaidotos cheminės medžiagos. Sprendimo būdai. Nafta Baltijos jūroje. B8tingės terminalas. Sprendimo būdai. Nuotekų tarša. Sprendimas. Įvairios pramonės tarša. Problemos. Sprendimo būdai. Dumblių poveikis. Baltija dūsta. Sprendimo būdai. Ruoniai nyksta. Sprendimo būdai. Žvejybos problemos. Sprendimo būdai.
  Geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-05-25
 • Baltijos šalių gamta

  PowerPoint pristatymas. Klimatas. Baltijos šalių gamta. Gyvūnija. Paviršius. Krantų Įvairovė. Vidaus vandenys. Upės. Ežerai. Baltijos jūra. Tarša.
  Geografija, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-12-13
 • Bulgarija (2)

  PowerPoint pristatymas. Istorinė praeitis. Gamta. Bulgarijos fizinis žemėlapis. Klimatas. Dirvožemiai. Gyventojai. Bulgarų tautiniai drabužiai. Naujųjų metų šventė. Ūkis.
  Geografija, pristatymas(28 skaidrės)
  2006-03-16
 • Climate change impact on Australian economy

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba apie klimato pokyčių įtaką Australijos ekonomikai. Economy. Climate change definition. Climate history. Temperature trends. Rainfall trends. Key risk areas. Vulnerable sectors. Agriculture. Agriculture: wheat production. Human health. World distribution of Dengue. Electricity demand. Conclusions.
  Geografija, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-11-21
 • Demografinis sprogimas ir jį lemiantys veiksniai

  PowerPoint pristatymas. Demografijos mokslas. Prognozuotos ekologinės krizės. XX amžiuje vyko demografinis sprogimas. Gyventojų skaičius didėja vis lėčiau. Didžiausias gimstamumas. Mažinimo būdai. Gyventojų senėjimo poveikis. Šiuo metu gimstamumo rodikliai.
  Geografija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-16
 • Didieji geografiniai atradimai (5)

  PowerPoint pristatymas. Didžiųjų geografinių atradimų priežastys. Portugalai atranda jūrų kelią į Indiją. Afrika. Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. Pirmoji kelionė apink pasaulį. Pasaulio pasidalijimas. Senosios Amerikos civilizacijos. Geografinių atradimų reikšmė.
  Geografija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-17
 • Dykumos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra dykuma? Sacharos dykuma. Sacharos dykuma gali vėl sužaliuoti. Gobio dykuma. Gyvybė dykumoje.
  Geografija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-09-04
 • ENSO poveikis Europai paskutiniais amžiais

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšius tarp ENSO ir Europos klimato sąlygų per paskutinius 500 metų. Duomenys ir metodika. Klimato laukų atstatymas Europoje. Kiti klimato indeksai. Rezultatai: ekstremalūs metai. Stiprūs El Nino atvejai. El Nino ir La Nina pasikartojimas. 51-metų judanti koreliacija. Klasterinė analizė. Išvados.
  Geografija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-07-02
 • Geležinkelių transportas pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Geležinkelių transportas. Geležinkelių transportas pasaulyje. Garvežiai. Greitieji traukiniai. Tramvajus. Metropolitenas. Metro istorija. Geležinkelių transportas Lietuvoje. Istorija. Lietuvos geležinkelių maršrutai. Siaurukas. Istorija. Dabartis. Lietuvos geležinkelių muziejus.
  Geografija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-06-18
 • Gyventojų pasiskirstymas žemėje

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų tankumas. Kaip žemėlapiuose vaizduojamas žmonių pasiskirstymas žemėje? Nuo ko priklauso gyventojų pasiskirstymas? Gyventojų tankumas. Tankiausias miestas. Rečiausios gyvenamos vietos. Tankiausios ir rečiausios gyvenamos valstybės. Nuo ko priklauso gyventojų skaičiaus kaita? O štai gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (apytiksliai viso pasaulio).
  Geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-02-21
 • Globalinis atšilimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Didžiausia grėsmė. Planas. Byla tikrai uždaryta. Istorijos atradimas. CO2: svarbiausi šiltnamio efektą sukeliantys teršalai. Temperatūros matavimai. Ką daro šie teršalai ?- pasaulio karščiavimas. Klimatas yra tai, ko mes tikimės, oras- ką mes gauname. Rūkymo ginklai. Kodėl pavojingiausia Aliaskai? Klimato poveikis atšilimui Aliaskoje. Galimas gyvūnų užsikrėtimas. Baltosios meškos pavojuje. Ateityje. Darbas iliustruotas paveiksliukais (20).
  Geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-04-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po