Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Geografijos namų darbai

Geografijos namų darbai (21 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Alternatyviosios energijos naudojimas Lietuvoje

  Įvadas. Vėjo energija. Vandens energija. Saulės energija. Biomasė. Geoterminė energija. Biodujos. Išvados.
  Geografija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Arabų kartografija

  Pranešimas apie Arabų kartografija. Pasiekimai kartografijoje. Kokie buvo kartografai?
  Geografija, namų darbas(2 puslapiai)
  2011-09-29
 • Baltijos jūra (4)

  Jūrų reikšmė žmonijai. Baltija pasakoja. Baltijos krantų dinamika Lietuvoje. Smiltelės kelionė.
  Geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-16
 • Belgijos saugomųosteritorijos

  Belgijos saugomų teritorijų sistemų analizė. Belgijos Karalystė. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Kategorijos ir jų ryšys su IUCN klasifikacija, saugomų teritorijų skaičiaus ir ploto struktūra pagal kategorijas. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų sistemos ryšys su šalies gamtinėmis, socioekonominėmis ir politinėmis sąlygomis (ypatybėmis), problemos ir aktualijos.
  Geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-02
 • Didieji geografiniai atradimai (7)

  1 - 25 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D. Kaip istorikai vadina įvykius, atsispindinčius šaltiniuose A, B, C, D? Nurodykite tris svarbiausias šių kelionių priežastis? Nurodykite šaltinių B, C, D chronologinę seką. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis B? 6 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis C? 4 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis D? 3 Atsakymą paaiškinkite. Koks buvo šaltinyje B minimos kelionės tikslas? Kokius atradimus ( nepaminėtus 7 klausimo atsakyme ) padarė keliautojai, aprašyti šaltinyje B? Nurodykite tris. Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje B aprašyta kelionė. Koks buvo šaltinyje B aprašytos ekspedicijos vado likimas? Koks keliautojas tame pačiame amžiuje pakartojo šaltinyje B aprašytą kelionę? Kokios reikšmės mokslui turėjo šaltinyje C aprašyta kelionė? Kokių Europai nežinomų augalų galėjo pargabenti šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Kieno vardu buvo pavadintas atrastas Naujasis Pasaulis? Koks svarbiausias tikslas buvo pasiektas šaltinyje D aprašytoje kelionėje? Kokio keliautojo ekspedicija ( neminima šaltiniuose B, C, D, bet pažymėta žemėlapyje ) turėjo įtakos D šaltinyje atsispindinčiai kelionei? Kokios valstybės vykdė šaltiniuose A, B, C, D aprašytas keliones? Portugalija ir Ispanija. Atsakymą paaiškinkite. Nurodykite dar keturias ( nepaminėtas kituose atsakymuose ) šaltiniuose A, B, C, D aprašytų kelionių pasekmes. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 1-asis sutartinis ženklas. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 2-asis sutartinis ženklas. Šaltinyje A nubrėžkite Tordesiljo ir Saragosos sutartimis nustatytas ribas. Kokios valstybės šias sutartis pasirašė? Remdamiesi žiniomis paaiškinkite sąvoką "konkistadorai". Kokios senosios Amerikos civilizacijos europiečių buvo sunaikintos? Kokios dar trys Europos valstybės XVII – XVIII a. aktyviai įsijungė į kolonijų grobimą?
  Geografija, namų darbas(2 puslapiai)
  2012-01-12
 • Gamtos ištekliai ir aplinka

  Įvadas. Varis. Atsargos. Naudojimas. Švinas. Naudojimas. Atsargos. Auksas. Naudojimas. Gavyba, atsargos. Klintis. Naudojimas. Atsargos. Gipsas. Naudojimas. Atsargos. Deimantas. Atsargos. Nafta. Atsargos. Naudojimas. Grėsmė ištekliams. Išvados.
  Geografija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-18
 • Geografija

  Geografijos namų darbai. Upės vagos forma ir tekėjimo greitis. Tekėjimo tipai. Greičio įtaka turbulentiškumui. Vagos forma. Vagos dugno ir krantų šiurkštumas. Vagos nuolydis. Nešmenų plukdymas. Skendintieji, arba suspenduotieji, nešmenys. Ištirpusieji nešmenys. Velkamieji nešmenys. Plukdymo nešamoji geba. Erozija (ardymas). Brūžinimas (korazija). Zulinimas (atricija). Hidraulinis ardymas. Tirpimas (korozija). Nešmenų nusėdimas.
  Geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-03-17
 • Geografinių informacijos sistemų diegimas

  Geografinių informacijos sistemų (GIS) atsiradimas, vystymasis ir paskirtis. Geografinių informacinių sistemų (GIS) diegimas užsienyje. Naudojimas Lietuvoje.
  Geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-09-25
 • Geographic location systems

  Darbas anglų kalba. Land Subdivision. Digital Mapping Data. Coordinate Systems. Universal Transverse Mercator. State Plane. Ground control surveys. Basic Surveying. Angles. Distances. Levels. Photo control points.
  Geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-29
 • Indijos subkontinentas

  Indijos subkontinentas. Pirmasis padalijimas. Šiaurinės sienos: Tibetas, Kašmyras, Himalajų valstybės. Antrasis padalijimas. Apibendrinimas.
  Geografija, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-06-15
 • Kinija — globalus fenomenas

  Įvadas. Kinijos demografinė politika. Globali tarša. Kinijos ekonomika. Išvados.
  Geografija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-07-30
 • Lietuvos geografijos rekordai

  Teritorija. Šiauriausia Lietuvos vieta. Tolimiausios teritorinių vandenų koordinatės. Ilgiausia valstybės siena. Trumpiausia valstybės siena. Trumpiausia sausumos valstybės siena. Didžiausias teritorijos ilgis. Europos centras. Didžiausias laiko skirtumas. Didžiausias laiko neatitikimas. Didžiausią teritoriją. Mažiausia Lietuvos teritorija. Brangiausia valstybės teritorija. Reljefas. Aukščiausios vietovės. Aukščiausios aukštumos. Aukščiausia slenkančioji kopa. Aukščiausia apželdinta kopa. Didžiausias piliakalnis. Aukščiausias piliakalnis. Stačiausi piliakalnio šlaitai. Žemiausia vieta. Giliausias duburys. Giliausia žinoma karstinė įgriuva. Giliausia atvira karstinė įgriuva. Giliausią atvirą šachtinę karstinę įgriuvą. Toliausiai žemės paviršiaus kristalinis pamatas. Didžiausias riedulys. Stambiausi rieduliai. Didžiausias upių akmuo. Vandenys. Aukščiausios bangos. Aukščiausias jūros lygis. Didžiausias vandens telkinys. Ilgiausios upės. Didžiausias dirbtinis vandens telkinys. Didžiausias ežeras. Didžiausi ežerai. Didžiausias nepatvenktas ežeras. Didžiausias ežeras ežere. Didžiausias požeminis ežeras. Vandeningiausias ežeras. Seniausias dirbtinis ežeras. Giliausias ežeras. Ilgiausias ežeras. Ilgiausias ežero krantas. Aukščiausiai virš jūros lygio. Didžiausias natūralus ežero vandens lygio svyravimas per metus. Didžiausia sala. Didžiausia sala dirbtiniame vandens telkinyje. Daugiausia salų. Daugiausia salų dirbtiniame vandens telkinyje. Didžiausias šaltinis. Didžiausios pelkės. Gyvenvietės. Seniausia gyvenvietė. Seniausi vietovardžiai. Naujausi miestai ir miesto tipo gyvenvietės. Seniausia sostinė. Didžiausias senamiestis. Didžiausi miestai.
  Geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-28
 • Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo

  Lietuvos gyventojų kaita po Pirmojo pasaulinio karo. Natūralaus judėjimo tendencijos. Gyventojų skaičius (1913-1997). Gyventojų migracija atkūrus nepriklausomybę. Gyventojų tankumas.
  Geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-22
 • Lietuvos jaunimo emigracija

  Bendrai apie emigraciją... Šiuolaikinės migracijos bruožai. Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Emigracija kaip kultūrinis reiškinys. Patriotizmas. Išvykusiųjų svetur problemos. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu. Duomenų analizė.
  Geografija, namų darbas(12 puslapių)
  2006-02-21
 • Migracijos tendencijų palyginimas

  Migracija. Pasaulinė migracija ir jos tendencijos. Lietuva. Emigracija. Imigracija. Prieglobsčio prašantys užsienio gyventojai. Migracijos saldo. Kanada. Kenija. Indija. Čilė. Išvados. Emigracija. Imigracija. Pabėgėliai. Priedai (4 psl.).
  Geografija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-05-12
 • Naujosios Zelandijos saugomos teritorijos

  Įvadas. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų geografinio pasiskirstymo dėsningumai. Sausumos saugomos teritorijos. Įdomiausios saugomos teritorijos. Tongariro Nacionalinis Parkas. Westlando Nacionalinis Parkas. Išvados.
  Geografija, namų darbas(10 puslapių)
  2011-05-25
 • Topografinio žemėlapio M 1:10 000 skaidymas į lapus pagal LKS-94 koordinačių sistemą

  Savarankiškas darbas Nr.2. Įvadas. Darbo tikslas. Topografinio žemėlapio skaidymo lapais pagal LKS-94 koordinačių sitemą darbo eiga. LKS-94 kordinačių sistemos atiradimas bei vystimosi istorija. Lietuvos (LKS-94) koordinačių sistema. Nomenklatūra.
  Geografija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-05-13
 • Turizmo plėtros ekologinės problemos

  Įvadas. Turizmo įtaka šiuolaikinei visuomenei. Turizmas tausojantis aplinką. Turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Gamtinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Ekologinis turizmas. Ekologinės turistinės veiklos organizavimas. Ekologinio turizmo rūšys. Tarptautinės gamtosaugos organizacijos. Ekologinės kultūros ugdymas. Išvados.
  Geografija, namų darbas(18 puslapių)
  2009-08-24
 • Vengrijos saugomos teritorijos

  Vengrijos saugomų teritorijų sistemos analizė. Nagrinėjami klausimai: saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema (išskiriamos saugomų teritorijų kategorijos), jos ryšys su IUCN klasifikacija, saugomų teritorijų skaičiaus ir ploto struktūra pagal kategorijas. Šalies saugomos teritorijos pasaulio ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų sistemos ryšys su šalies gamtinėmis, socioekonominėmis ir politinėmis sąlygomis (ypatybėmis), problemos ir aktualijos.
  Geografija, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-02
 • Žemė — žmonių planeta

  Saulės sistema. Planetos. Žemė – planeta kurioje mes gyvename. Žemės sandara. Žemė magnetas. Žemės magnetinio lauko kilmė. Globalinė tektonika. Litosferos plokštės. Žemynai dreifuoja. Žemės drebėjimas. Seisminės bangos ir jų matavimas. Cunamiai – milžiniškos jūrų bangos. Vulkanai. Gravitacija ir Žemės pavidalas. Žemės sukimasis, jos pavidalas ir jūros lygis. Žemės panorama: Europa. Žemė iš visatos. Žemės panorama: Ramusis vandenynas. Atmosfera. Orai. Debesys. Orų prognozės. Klimatas. Grėsmė gamtos ištekliams. Oro teršimas.
  Geografija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-01-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po