Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija
Rūšiuoti pagal
 • Graikija (13)

  PowerPoint pristatymas. Vietoves pavadinimas. Kur randasi? Kaip ten patekti? Kalba. Higienos sąlygos. Maistas. Dėvimi drabužiai. Valiuta ir jos keitimo kursas. Pragyvenimas kaina. Klimatas. Sezono ir ne sezono metas. Drabužių poreikis. Vietinis transportas. Apribojimai maistui, gėrimam ir dovanom. Šalies išsivystymo lygis. Rekomenduojami viešbučiai. Muitinės reikalavimai. Kita informacija.
  Geografija, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-04-23
 • Ilgų kranto atkarpų būklės ir uostų įtvarų litodinaminio poveikio įvertinimas remiantis kartografine medžiaga

  PowerPoint pristatymas. Baltijos jūros Lietuvos kranto ilgis. Iš žemėlapyje išmatuotos vingiuotos linijos, kranto ilgį galima apskaičiuoti pagal N. Volkovą. sudarant regresines kreives. Kuršių nerijos kranto linijos pokyčiai 1955-1994 metų laikotarpiu. Pagal kranto linijos pokyčius 1955-1994 metais išskiriami 6 krantų morfodinaminiai tipai. Svarbiausios kranto būklę lemiančios priežastys. Apsauginiai uostų hidrotechniniai įrenginiai. Klaipėdos uostas. Išskiriami trys pagrindiniai periodai. Iki 1835 metų. Apie 1835-1957 metus. 1957-1997 metai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3).
  Geografija, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-07-02
 • Indijos subkontinentas

  Indijos subkontinentas. Pirmasis padalijimas. Šiaurinės sienos: Tibetas, Kašmyras, Himalajų valstybės. Antrasis padalijimas. Apibendrinimas.
  Geografija, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-06-15
 • Indijos vandenynas

  Geografinė padėtis. Vandenyno krantai. Dugno reljefas. Kontinento šlaitas. Pereinamoji zona. Vandenyno guolis. Vandens baseino charakteristika. Vandens termika ir druskingumas. Vandens masės ir srovės. Vandenyno biota. Dugno struktūros. Nuosėdinė danga. Šiuolaikinės dugno nuosėdos. Vandenyno raida. Kainozojus. Žvejyba.Laivyba. Tyrimo istorija. Klimatas. Gamta. Ūkinė veikla. Išvados.
  Geografija, referatas(14 puslapių)
  2011-05-02
 • Indijos žemėlapiai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Indijos žemėlapiai nuo IV amžiaus pr. Kr. iki XX amžiaus. Kolonizacija. Michail Trechsel žemėlapis. Piter Van der Aa žemėlapis. Allaino Manessono Malleto žemėlapiai. Antonio Zatta žemėlapiai. Petermann'o žemėlapiai. C. Flemming žemėlapiai. J. Meyer žemėlapis. Išvados.
  Geografija, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-11-12
 • IPCC ataskaitoje iškelti aktualūs klausimai

  PowerPoint pristatymas. Ekstremaliems įvykiams keliami kriterijai. Karščio bangos. Kritulių ekstremumai. Tropiniai ciklonai. Golfo srovės pasikeitimas. Grenlandijos ledo skydo tirpimas. Jei yra mažinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, kaip staigiai mažėja jų koncentracija atmosferoje? Anglies dioksidas. Kitos pėdsakinės dujos. Ar prognozuojama klimato kaita priklauso nuo regiono? Tarpregioniniai skirtumai atsiranda dėl.
  Geografija, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-07-02
 • Islamo pasaulio žemėlapiai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Islamo pasaulio žemėlapiuose skiriamos 4 charakteristikos. Islamo kartografija. Pasaulio žemėlapiai. Al Idrisijus. Al Masudijus. Ibn Batuta. Išvados.
  Geografija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-14
 • Islandija (8)

  PowerPoint pristatymas. Islandija - ledo ir ugnies šalis. Islandijos Respublika. Įdomu. Piniginis vienetas krona. Islandijos gamta. Ledynai užima 12% teritorijos. Verta aplankyti. Geizeriai. Islandų literatūra. Halldór Laxness. Islandų muzika. Žymūs islandijos žmonės. Darbas iliustruotas nuotraukomis (12 skaidrių).
  Geografija, pristatymas(21 skaidrė)
  2011-11-09
 • Istorinis atmosferos globalių cirkuliacijos modelių (AGCM) vystymasis iki 1985 metų

  Įvadas. Skaitmeninės orų prognozės ir GCM. Priešistorė (iki 1955 metų). GCM kūrimas (1955-1965 metai). Pirmieji GCM. GFDL. UCLA. Livermore. NCAR. GCM plitimas (1965-1975 m.). GCM branda (1975-1985 m.).
  Geografija, referatas(13 puslapių)
  2010-07-02
 • Johanas Georgas Forsteris

  G. Forsterio biografija. G. Forsterio veikla Vilniuje. Straipsniai ir polemika su Imanueliu Kantu. Pasaulietinė G. Forsterio veikla Vilniuje. G. Forsterio gyvenimas palikus Vilnių. Atsiminimai apie G. Forsterį ir jo palikimas. Išvados.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2008-04-11
 • Juodoji Afrika (2)

  PowerPoint pristatymas. Paplitimas. Žmonės. Visuomenė. Namai. Religijos. Tradicinės realigijos. Kultūra. Moterų papuošalai. Randų reikšmės. Maistas. Menas. Muzika. Sportas. Abebe Bikila. Cosmas Ndeti. Gentys. Zulu. Bušmenai. Ankstyvoji istorija. Laisvalaikis. Ol Doinyo Lengai. Matopo kalvos. Viktorijos krioklys. Madagaskaro cindži kraštas. Būšmėno žvakė (degantis augalas). Ruvenzoris. Darbas iliustruotas paveikslėliais (18 skaidrių).
  Geografija, pristatymas(46 skaidrės)
  2009-12-14
 • Jūrų ir vandenynų gelmių ištekliai

  Įvadas. Vandens ištekliai. Vandens cheminės savybės. Biologiniai ištekliai. Gyvieji organizmai. Augalija. Vandenyno gyvūnų praktinė reikšmė. Energijos ištekliai. Naudingosios iškasenos ir mineraliniai ištekliai. Išvados.
  Geografija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-01
 • Kaimo ir vandens turizmas Kauno apskrityje

  PowerPoint pateiktis. Kauno apskritis. Apie Dubysos upę. SSGG analize. Išorinės situacijos aplinkybės. Sprendiniai. Tradicijos, šventės stiprinančios vietovės patrauklumą. Kaimo turizmo sodybos. Pakalnė (Kušeliškių k.). Prie Dubysos (Vandžių k.). Kiršnovė (Darbutų k.). Dvarelis (Kilovos k.). Pas pinčiuką (Serėdžius k.). Sodybų išskirtinumas ir panašumas. Maršrutai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (8 skaidrės).
  Geografija, pristatymas(32 skaidrės)
  2011-01-12
 • Kartografija

  Kartografijos apibrėžimas. Jos turinys ir struktūra. Ryšys su kitais mokslais. Smulkiamasteliniai žemėlapiai ir jų savybės. Pagrindinis ir dalinis žemėlapio masteliai, jų esmė. Deformacijos žemėlapyje, jų paskaičiavimas ir įvertinimas. Deformacijų elipsė. Pagrindinės geografinio žemėlapio savybės. Žemės paviršiaus vaizdų perkėlimas į plokštumą: etapai ir būdai. Geografiniai žemėlapiai kaip erdviniai modeliai. Pagrindinės savybės. Bendrojo geografinio žemėlapio elementai, jų apibūdinimas. Matematinis geografinio žemėlapių pagrindas. Kartografinių projekcijų esmė. Kartografinio vaizdo iškraipymai projekcijoje. Deformacijų pasiskirstymas perkeliant vaizdą į skirtingus geometrinius paviršius. Kartografinių projekcijų klasifikacija. Azimutinės projekcijos. Jų sudarymo principai ir bendrosios savybės. Ortografinės azimutinės projekcijos palyginimas su ortografine cilindrine projekcija. Cilindrinės projekcijos. Jų bendrosios savybės ir cilindrinių projekcijų panaudojimas. Pseudocilindrinės projekcijos, jų sudarymas ir apibūdinimas. Kūginės projekcijos. Jų bendrosios savybės ir panaudojimas. Pseudokūginės projekcijos, jų tinklelių apibūdinimas. Polikūginės ir daugiasienės projekcijos. Jų sudarymo principai ir panaudojimas. Sąlyginės projekcijos ir jų apibūdinimas. Kartografinių projekcijų pasirinkimo principai, sudarant žemėlapius. Projekcijų apibūdinimas šiuo požiūriu. Kai kurios plačiau vartojamos projekcijos, kartografuojant Žemės rutulį, pusrutulius, žemynus, vandenynus, atskirus regionus. Kartografiniai ženklai ir kartografinio vaizdo perteikimo būdai. Ženklų panaudojimo metodai. Kartografavimo metodai ir jų esmė. Izolinijų metodas. Kokybinio fono, lokalizuotų diagramų ir taškų kartografavimo metodai. Arealų, judėjimo ženklų, kartogramų ir kartodiagramų kartografiniai metodai. Įvairių reljefo vaizdavimo būdų žemėlapyje apžvalga. Blokdiagramos reljefo modeliai. Užrašai žemėlapiuose. Jų paskirtis ir klasifikacija. Kartografijos generalizacija, jos esmė. Ženklų įtaka generalizacijai. Lokalizuotų punktuose, linijose ir plotuose reiškinių generalizacija. Taškų metodu sudarytų žemėlapių, judėjimo rodyklių ir ryšių generalizacija. Geografinių žemėlapių rūšys ir tipai. Jų klasifikacija. Teminiai žemėlapiai. Specialus jų turinys. Kartografavimo metodai. Geografiniai atlasai, jų klasifikacija. Pagrindinių pasaulio žemėlapių ir atlasų apžvalga. Geografinių žemėlapių projektavimas ir sudarymas. Žemėlapio paruošimas spausdinimui. Žemėlapio paruošimo programa. Geografinių atlasų sudarymas ir išleidimas. Atlasų paruošimo programos. 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema, jos ryšys su 1942 m. sistema. Naujausi Lietuvos kartografavimo darbai ir žemėlapiai. Šiuolaikinės automatizuotos kartografavimo sistemos. Skaitmeniniai žemėlapiai. Lietuvos teritorijos skaitmeniniai žemėlapiai. Mokykliniai žemėlapiai. Jų rūšys, turinio, matematinio pagrindo ir komponavimo ypatumai, specialūs mokyklų žemėlapiai. Mokykliniai geografijos atlasai, gaubliai ir kitos priemonės, būtinos geografijos dėstymui mokyklose. Pasaulinės kartografijos raidos apžvalga. Lietuvos kartografijos raida. Kartografija ir geoinformatika. Geoinformacinis kartografavimas. Kartografija ir telekomunikacija. Šiuolaikinis žemės vaizdavimas. Geoikonika ir geoikonometrija.
  Geografija, špera(8 puslapiai)
  2006-06-13
 • Kartografija (2)

  Įvadas. Antikos kartografija. Viduramžių žemėlapiai. Portulanai, arba rumbų žemėlapiai. Renesanso laikų žemėlapiai. Žemėlapiai su piešiniais užrėmyje. Žemėlapiai piešiniuose. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Kartografija (3)

  Mappae mundi. Portulanai. G. Merkatorius. A. Ortelijus. K. Henenbergeris. Arabų kartografijos vystymasis. Denotatas ir ką tai nurodo. Kartografinių ženklų standartizacija. Kartologija. Kartografijos teorija. Žemėlapio komponavimas ir kompozicija. Kartografinė semiotika. Teminiai žemėlapiai ir kartoschemos, į kokias homoteniškas grupes jungiasi. Užrašų šriftai žemėlapiuose ir jų vaidmuo kartografijoje. Atlasai.
  Geografija, špera(13 puslapių)
  2006-12-20
 • Kartografija (4)

  Bendros žinios apie kartografiją. Matematiniai kartografijos pagrindai. Kartografiniai ženklai. Kartografinių duomenų bazė ir geografinės informacijos sistemos. Žemėlapiai ir planai. Skaitmeniniai žemėlapiai. Skaitmeninių žemėlapių sandara. Skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai. Skaitmeninė duomenų bazė LTDBK50000.
  Geografija, špera(33 puslapiai)
  2008-03-27
 • Kartografija (5)

  Kas yra izopora? Kas yra izochrona? Abstraktūs geometriniai ženklai. Raidiniai ženklai. Vaizdiniai ženklai (piktogramos). Ženklų metodas. Linijiniai ženklai. Izolinijų metodas. Pseudoizolinijų metodas. Kokybinio fono metodas. Kiekybinio fono metodas. Lokalizuotų diagramų metodas. Taškų metodas. Arealų metodas. Judėjimo ženklų metodas. Kartodiagramų metodas. Kartogramų metodas. Sutartinių ženklų salės. Spalvų skalės. Sutartiniai ženklai. Kaip skirstomi žemėlapių sutartiniai ženklai? Grafiniai kintamieji. Kartografinė animacija. Užrašai žemėlapyje. Užrašų išdėstymas žemėlapyje. Generalizacija. Pagrindiniai generalizacijos faktoriai (juos aprašyti). Generalizacijos būdai. Žemėlapių ir atlasų sudarymo šaltinių tipai. Astronominiai-geodeziniai duomenys. Kartografiniai šaltiniai. Žemėlapių sudarymas aerokosminiais metodais. Žemėlapių atnaujinimas. Fotožemėlapių gamyba. Operatyvių žemėlapių sudarymas. Distancinio zondavimo medžiaga. Fotografinės nuotraukos. Hidrometeorologiniai stebėjimai. Ekonominiai statistiniai duomenys.
  Geografija, konspektas(23 puslapiai)
  2010-12-28
 • Kartografijos mokslo raida XIX-XX amžiuje

  Įvadas. Žemėlapis. Kartografijos ypatumai XIX amžiuje. XIX-XX amžiaus Lietuvos kartografija. GIS – perversmas kartografijoje. Išvados.
  Geografija, referatas(10 puslapių)
  2010-11-12
 • Kartografinių ir dirvožemio tyrimų metodai

  Įvadas. Kartografiniai tyrimų metodai. Kartografinių tyrimų reglamentavimas. Geoduomenų specifikacija. Kodavimo principai. Koordinačių sistemos. Gauso ir Kriugerio kartografinė projekcija. Ortografiniai žemėlapiai. Pagrindiniai kartografinių matavimų prietaisai. Dirvožemio tyrimų metodai. Kietųjų naudingųjų iškasenų tyrimai. Valstybinis geologinis kartografavimas. Aplinkos geocheminiai tyrimai. Išvados.
  Geografija, referatas(21 puslapis)
  2006-08-15
Puslapyje rodyti po