Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija
Rūšiuoti pagal
 • Didieji geografiniai atradimai (4)

  Geografinių atradimų padariniai. Vasko da Gama. Jūrų kelio į Indiją atradimas. Kristupas Kolumbas. Amerikos atradimas. Džonas Kabotas. Amerigas Vespučis. Fernandas Magelanas. Pirmoji kelionė aplink pasaulį. Portugalų kolonijinė imperija. Ispanų kolonijinė imperija. Ernanas Kortesas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-05
 • Didieji geografiniai atradimai (5)

  PowerPoint pristatymas. Didžiųjų geografinių atradimų priežastys. Portugalai atranda jūrų kelią į Indiją. Afrika. Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. Pirmoji kelionė apink pasaulį. Pasaulio pasidalijimas. Senosios Amerikos civilizacijos. Geografinių atradimų reikšmė.
  Geografija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-17
 • Didieji geografiniai atradimai (7)

  1 - 25 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D. Kaip istorikai vadina įvykius, atsispindinčius šaltiniuose A, B, C, D? Nurodykite tris svarbiausias šių kelionių priežastis? Nurodykite šaltinių B, C, D chronologinę seką. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis B? 6 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis C? 4 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis D? 3 Atsakymą paaiškinkite. Koks buvo šaltinyje B minimos kelionės tikslas? Kokius atradimus ( nepaminėtus 7 klausimo atsakyme ) padarė keliautojai, aprašyti šaltinyje B? Nurodykite tris. Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje B aprašyta kelionė. Koks buvo šaltinyje B aprašytos ekspedicijos vado likimas? Koks keliautojas tame pačiame amžiuje pakartojo šaltinyje B aprašytą kelionę? Kokios reikšmės mokslui turėjo šaltinyje C aprašyta kelionė? Kokių Europai nežinomų augalų galėjo pargabenti šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Kieno vardu buvo pavadintas atrastas Naujasis Pasaulis? Koks svarbiausias tikslas buvo pasiektas šaltinyje D aprašytoje kelionėje? Kokio keliautojo ekspedicija ( neminima šaltiniuose B, C, D, bet pažymėta žemėlapyje ) turėjo įtakos D šaltinyje atsispindinčiai kelionei? Kokios valstybės vykdė šaltiniuose A, B, C, D aprašytas keliones? Portugalija ir Ispanija. Atsakymą paaiškinkite. Nurodykite dar keturias ( nepaminėtas kituose atsakymuose ) šaltiniuose A, B, C, D aprašytų kelionių pasekmes. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 1-asis sutartinis ženklas. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 2-asis sutartinis ženklas. Šaltinyje A nubrėžkite Tordesiljo ir Saragosos sutartimis nustatytas ribas. Kokios valstybės šias sutartis pasirašė? Remdamiesi žiniomis paaiškinkite sąvoką "konkistadorai". Kokios senosios Amerikos civilizacijos europiečių buvo sunaikintos? Kokios dar trys Europos valstybės XVII – XVIII a. aktyviai įsijungė į kolonijų grobimą?
  Geografija, namų darbas(2 puslapiai)
  2012-01-12
 • Didžiausi pasaulio miestai

  Įvadas. Miestai. Miestų sąvoka. Miestų raida. Didžiausi Miestai. Didžiausi Pasaulio Miestai. Bombėjus. Buenos Airės. Delis. Džakarta. Kalkuta. Meksikas. Niujorkas. Rio De Žaneiras. San Paulas. Tokijas. Išvados.
  Geografija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-25
 • Didžiosios Britanijos geopolitinė padėtis

  Įvadas. Bendroji geografinė valstybės sąranga. Geografinė padėtis. Istorinės žinios. Gyventojai. Politinė sąranga. Ekonomika. Strateginiai ištekliai. Gynybos politika. Valstybės politinė geografinė padėtis makro lygmenyje. Tarptautinės organizacijos, kurioms priklauso Didžioji Britanija (DB). Anglija strateginių išteklių, žmonių ir pinigų srautų atžvilgiu. Valstybės padėtis globalinių geokultūrinių centrų atžvilgiu. Valstybės geografinė politinė padėtis mezo lygmenyje. Valstybės geografinė padėtis mikro lygmenyje. SSGG. Išvados.
  Geografija, referatas(13 puslapių)
  2009-06-17
 • Dykumos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra dykuma? Sacharos dykuma. Sacharos dykuma gali vėl sužaliuoti. Gobio dykuma. Gyvybė dykumoje.
  Geografija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-09-04
 • Dirvožemis

  Kas kuria dirvožemio derlingumą? Kuo minta augalai? Keturios derlingumo sąlygos. Drėgmė ir oras. Vėsi dirva. Anglies dioksidas. Dirvožemio tarša.
  Geografija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-03
 • Egipto saugomos teritorijos

  Bendros žinios apie Egiptą. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Egipto saugomos teritorijos pasaulio. Ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų geografinio pasiskirstymo. Dėsningumai. Įdomios saugomos teritorijos. Ras Mohammed parkas. Manzala ežeras. Šv. Katerinos nacionalinis parkas. Hurgada.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2011-06-06
 • Ekonominė geografija

  Ekonominės geografijos studijų objektas: Ekonominės geografijos mokslo raida; Globalaus pasaulio sistema; Regioninė ir lokalinė pasaulio sistema; Pasaulio valstybių klasifikacija; Pasaulio tarptautinių organizacijų sistema; Integracinių pokyčių raida politiniame-ekonominiame pasaulio žemėlapyje. Mokslo ir technikos pažanga, informacinių technologijų poveikis pasaulio raidai. Gamtinių išteklių pasiskirstymas pasaulyje. Pasaulio ūkio sistema ir jos šakinės raidos ypatumai. Gyvenimo kokybė ir migracijos priežastys. Kultūrinė ir religinė pasaulio sistema. Pasaulio demografinės raidos ypatumai. Urbanistinė pasaulio sistema. Tranzitinė pasaulio plėtra - laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimas. Priedai: Skaitiniai (medžiaga pateikiama pagal paskaitų temas, atskirą, paskutinę skyriaus dalį sudaro pasaulio regionų ekonominės geografijos raidos apžvalga); Siūlomų referatų temų sąrašas; Egzamino klausimai.
  Geografija, konspektas(97 puslapiai)
  2005-05-31
 • Ekonominė geografija (2)

  Ekonominės geografijos kurso objektas. Eko geografijos reikšmė tarptautinės ekonomikos ir vadybos studijų sistemoje. Ekonominės geografijos mokslo raida. Globalinė pasaulio sistema. Pasaulio valstybių klasifikacija (grupės). BVP. Valstybės išsivystymo kriterijai. Nacionalinės ekonomikos konkurencingumo požymiai. Žmogaus galimybių išsivystymo indeksas. Regionų formavimosi etapai. Regionų tripologija. Lokalitetas. Pasaulio gamtinių išteklių pasiskirstymas. Pasaulio ūkio sektoriai. Šakinė pasaulio ūkio sistemos struktūra. Mokslo ir technikos pažangos etapai. Religinė pasaulio sistema. Etninė, kultūrinė pasaulio sistema. Pasaulio demografijos raidos ypatumai. Socialinė gyventojų sudėtis. Migracijos priežastys. Pasaulio urbanizacijos ypatumai. Pasaulio miestų tipai. Pasaulio tarptautinių organizacijų sistemos grupės. Europos Sąjunga (ES). Vidurio ir rytų Europos valstybių sistema. Baltijos jūros regiono valstybių sistema. Nepriklausomų valstybių Sandraugos (NVS) valstybių sistema. Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybių sistema. Naujųjų pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno baseino industrinių valstybių sistema. Tropikų Afrikos valstybių sistema. NAFTA šalių sistema. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos liberalizmo ypatumai. Pietų Amerikos valstybių sistema. MERCOSUR šalių sistema.
  Geografija, špera(22 puslapiai)
  2005-07-22
 • Ekonominė geografija (3)

  Gamtinių išteklių pasiskirstymas pasaulyje. Išteklių tipai. Ekologija ir žmogus. Išteklių pasiskirstymas. Išskiriamos šios gamtinių išteklių grupės. Kioto protokolas. Pasaulio tendencijos. Lietuva ir oro tarša. Didžiausi teršalai ir teršėjai. Perspektyvos kovai su tarša. Pasaulio ūkio sistema ir jos šakinės raidos ypatumai. PŪS būdingas. PŪS sektoriai. PŪS modelis. Modelio esmė. Infrastruktūros sąvoka. Perspektyvos plečiant infrastruktūras. Transporto infrastruktūrą galima skirti į dvi grupes. Kompleksinis požiūris. Logistikos paslaugos. Kitos infrastruktūros priemonės. Sektorių vaidmuo. Kitų šakų pokyčiai. Urbanistinė pasaulio sistema. Miesto ir kaimo ypatumai. Aglomeracija. Megapoliai. Miestai. Tankis. Urbanizacijos teorijoje išskiriami šeši pagrindiniai miestų planų tipai. Tipai. Faktoriai. Pagrindinės pasaulio miestų rūšys ir 14 porūšių. Tipologija. Pasaulio demografinės raidos ypatumai. Dinamika. Gyventojų surašymai. Gyventojų surašymas Lietuvoje. Aspektai. Gyventojų kiekybinę sudėtį atspindi demografinė piramidė. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Palyginimui. Etniškumas. Socialinis aspektas. Pereinamasis periodas. Perspektyvos. Gyvenimo kokybė ir migracijos priežastys. Kiti veiksniai. Migracijos priežastys. Migracijos tendencijos. Gyventojų skaičius. Voratinklinės diagramos. GIS panaudojimas. GALILEO projektas.
  Geografija, špera(12 puslapių)
  2007-02-07
 • Ekonominė geografija (4)

  Ekonominės geografijos samprata ir jos tyrimo objektas. Pasaulinis ūkis ir jo samprata. Pasaulinio ūkio pirmasis etapas ir jo ypatumai. Pasaulinio ūkio antrasis etapas ir jo ypatumai. Pasaulinio ūkio trečiasis etapas ir jo ypatumai. Tarpvalstybinės ekonominių ryšių formos. Pasaulinio ūkio plėtros teorijos. Pasaulinio ūkio plėtra ir jo tolimesnės tendencijos. Svarbiausi rodikliai, charakterizuojantys valstybių socialinį ir ekonominį išsivystimo lygį. Stiprių pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Silpnų pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Pereinamosios ekonomikos valstybių susiformavimo ūkio raidos bruožai. Tarptautinės organizacijos ir jų įtaka valstybių socialinei ir ekonominei plėtrai. Ekonominė integracija, jos svarbiausios formos. Europos ekonominės integracijos bruožai iki 1950 metų. Europos ekonominės integracijos bruožai po 1950 metų. Europos Sąjungos (ES) parama valstybėms. Euro raida. Ekonominė plėtra.
  Geografija, špera(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Ekonominė geografija (5)

  Ekonominės geografijos samprata ir jos tyrimo objektas. Pasaulinis ūkis ir jo samprata. Pasaulio ūkio pirmasis raidos etapas ir jo ypatumai. Pasaulio ūkio antrasis raidos etapas ir jo ypatumai. Pasaulio ūkio trečiasis raidos etapas ir jo ypatumai. Tarpvalstybinės ekonominių ryšių formos. Pasaulio ūkio plėtra ir jo tolimesnės tendencijos. Svarbiausi rodikliai, charakterizuojantys valstybių socialinį ir ekonominį išsivystymo lygį. Stiprių pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Silpnų pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Tarptautinės organizacijos ir jų įtaka valstybių socialinei ir ekonominei plėtrai. Ekonominė integracija, jos svarbiausios formos (integruotos pasaulio ekonominės sistemos). Europos ekonominės integracijos raidos bruožai iki 1950 metų. Europos ekonominės integracijos raidos bruožai po 1950 metų. Pasaulio gyventojų skaičius ir jų augimo tempai. Natūralus gyventojų judėjimas ir jo rodiklių teritorinė analizė. Tarptautinė migracija, jos formos ir įtaka valstybių gyventojų skaičiaus augimui. Urbanizacija, jos svarbiausi etapai ir raidos tendencijos. Išteklių vaidmuo pasaulio ūkio plėtotei. Pasaulio naftos gavyba, teritorinis pasiskirstymas ir tarptautinė prekyba. Pasaulio akmens anglių gavyba, teritorinis pasiskirstymas ir tarptautinė prekyba. Pasaulio urano gavyba, teritorinis pasiskirstymas ir tarptautinė prekyba. Pasaulio ir valstybių ekonominė plėtra (BVP). Europos Sąjunga (ES) parama valstybėms. Euro raida. GIS (Geografinės Informacinės Sistemos)
  Geografija, špera(10 puslapių)
  2009-01-19
 • Ekonominė politinė geografija

  Ekonominės ir politinės geografijos objektas ir jos vieta. Visuomeninės geografijos mokslo istorija. Determinizmas. Posibilizmas. Agrarinio ūkio atsiradimas. Didžiosios upių civilizacijos. Viduržemio jūros civilizacija. Teritorijos supratimas ekonominėje geografijoje. Valstybių teritorinio dalinimo formos. Demografinių procesų santvarka. Demografinio perėjimo teorija. Gyventojų reprodukcijos tipai. Ekonominės geografijos padėties supratimas. BVP ir jos apskaitos variantai. Valstybės turtas. Valstybių tipologija. Rodikliai apibūdinantys išsivystymo lygį. Ekonomiškai išvystytų valstybių tipologija. Besivystančių valstybių teritorinės ūkio struktūros formavimasis. Besivystančių valstybių tipologija. Pereinamosios ekonomikos šalys ir jų tipologija. Regioninė politika vakaruose. Pasaulinis ūkis, jo geografinis pasiskirstymas. Lokalinis, regioninis ir globalinis modeliai. Tarptautinių ekonominių santykių geografija. Tarptautinė prekyba XX amžiaus pabaigoje. Naujausios tarptautinės prekybos plėtros tendencijos. Tarptautiniai finansiniai santykiai. Gamtinių išteklių klasifikacija. Pasauliniai energijos gamintojai ir naudotojai. Apdirbamosios pramonės teritorinį išdėstymą lemiantys veiksniai. Vėberio pramonės išsidėstymo teorija. Transporto rūšių charakteristikos. Svarbiausi Lietuvos ūkio plėtros rodikliai po nepriklausomybės. Ūkinės reformos.
  Geografija, špera(7 puslapiai)
  2007-09-05
 • Elektros energija

  Elektra. Elektros naudojimas. Elektros energijos gamyba. Elektrinė. Hidroelektrinė. Šiluminė elektrinė. Atominė elektrinė. Saulės elektrinė. Vėjo elektrinė. Galingiausios pasaulio elektrinės. Išvados.
  Geografija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-18
 • ENSO poveikis Europai paskutiniais amžiais

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšius tarp ENSO ir Europos klimato sąlygų per paskutinius 500 metų. Duomenys ir metodika. Klimato laukų atstatymas Europoje. Kiti klimato indeksai. Rezultatai: ekstremalūs metai. Stiprūs El Nino atvejai. El Nino ir La Nina pasikartojimas. 51-metų judanti koreliacija. Klasterinė analizė. Išvados.
  Geografija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-07-02
 • Europa (6)

  20 klausimų geografijos testas. Atsakymai. Valstybėms priskirkite tinkančius apibūdinimus. Valstybė, kurios kuro ir energetikos pramonė yra sukurta skalūnų pagrindu. Kuriose valstybėse gyvena šios tautinės mažumos? Didžiausia Europoje potvynių elektrinė pastatyta. Koks reiškinys susijęs su požeminių tuštumų susidarymu? Pažymėkite grupę šalių, kuriose daugiausia tikinčiųjų yra katalikai. Geografiniam tipui priskirkite augalijos tipą. Viduržemio jūros baseino upės yra. Kas yra aglomeracija? Kur yra Sitės sala? Koks yra didžiausias Europos pusiasalis? "Ugnies ir ledo sala"? Kas yra Slovėnijos sostinė? Kokiai valstybei priklauso Gibraltaras? Kokiame mieste pastatytas Karolio tiltas? Koks yra aukščiausias Europos kalnas. Ilgiausia Europos upė. Upė tekanti per Londoną? Didžiausias Europos ežeras? Ekonomiškai stipriausias Baltijos šalis?
  Geografija, testas(4 puslapiai)
  2010-08-24
 • Europos šalių geografinių mokyklų palyginamoji charakteristika

  Vokiškos geografijos mokykla. Geografijos mokslo struktūra. Fizinė geografija. Socialinė geografija. Geoinformatika. Regioninė geografija. Angliška geografijos mokykla. Rusiška geografijos mokykla. Prancūziškoji geografijos mokykla. Išvados.
  Geografija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-18
 • Ežerai

  Asalio ežeras. Turkanos ežeras. Keli Mutu ežeras. Vast Voterio ežeras. Inario ežeras. Hiljero ežeras. Baikalo ežeras. Bandi Amiro ežerai. Mono ežeras. Eyre`o ežeras. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Geografija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-04
 • Gamtinė geografija

  Geografijos testas. 40 klausimų su atsakymais.
  Geografija, testas(7 puslapiai)
  2011-01-05
Puslapyje rodyti po